ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ลงนามน้อมเกล้าถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
17 ตุลาคม 2559 เวลา 11.30 น. ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
449 view