ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.กำแพงเพชร ประธานสมาคมแม่บ้าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ณ อาคารอเนกประสงค์วัดคูยาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
463 view