ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.คอนเฟอร์เรนซ์ เรื่อง "Physician Development Planning for Primary Care Clusters and Excellent Centers"
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "Physician Development Planning for Primary Care Clusters and Excellent Centers" ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
347 view