ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ HA Provincial Network Learning 2559
วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ HA Provincial Network Learning 2559 ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นำทีมโดยนายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) และทีมงาน สำหรับการประชุม ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่มีความยั่งยืนสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนสามารถขยายเครือข่าย สร้างพันธมิตรในการพัฒนาคุณภาพให้กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ทีมงานพัฒนาคุณภาพจากโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
435 view