ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมกับสปสช.เขต 3 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และจัดระบบบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ จัดประชุมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และจัดระบบบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ผ่านเกณฑ์ จำนวน 21 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 26.92 และมีตำบลที่เข้าร่วมดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปี 2559 จำนวน 14 ตำบล 14 ท้องถิ่น 35 หน่วยบริการ โดยผ่านเกณฑ์ตำบลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว/มี Care Manager/Care Giver มีการจัดทำแผนดูแลรายบุคคล (Care Plan) ครบทุกตำบล
484 view