ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมงาน และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในงานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงาน และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในงานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยต่อวิกฤติหันตภัยจากปัญหายาเสพติดในโอกาสเสด็จทรงงานเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีพระราชประสงค์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสบทบ กับงบประมาณของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดตั้งเป็น "กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อมอบเงินกองทุนให้แก่หมู่บ้าน/ ชุมชน โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชุมชน
388 view