ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอบึงสามัคคี เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ช่วยสาธารณสุข อำเภอบึงสามัคคี
บ่ายวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอบึงสามัคคีและ ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจนายวิษณุ ภู่ทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ที่ป่วยเป็นโรคตับอักเสบ C ซึ่งอยู่ระหว่างรอการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
682 view