ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมรับฟังวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO Conference) การจัดทำแผนการผลิตบุคลากร และการจัดสรรโควตาบุคลากรด้านสาธารณสุข 9 สาขา
วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2559) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช CHRO จังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมนครชุม (202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำแผนการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข 9 สาขา การจัดสรรโควตาบุคลากรด้านสาธารณสุข 9 สาขา ให้จังหวัดในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต ในปีการศึกษา 2560 และการสนับสนุนงบประมาณ หมวดอุดหนุน เพื่อรับรอง Service Plan ปีงบประมาณ 2560
745 view