ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมรับฟังวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO Conference) แนวทาง การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2559) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมนครชุม (202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพสถานบริการระดับปฐมภูมิเป็นนโยบายสำคัญ และได้กำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ต่อการให้บริการประชาชน
453 view