ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคปสจ.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2559) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปรการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักชำนาญการพิเศษ และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ดีเด่นระดับจังหวัด 10 สาขา พร้อมกับพี่เลี้ยงอาสาสมัครสาธารณสุข นอกจากนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน และบุคคลที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)ด้วย
376 view