ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรม 5 ส พร้อมปลูกสมุนไพรไม้ยืนต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560” ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อถวายเป็นพระราชการกุศลและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้วยพระเมตตา พระราชวิริยะอุตสาหะ นำความสุขมาสู่ประชาชน นอกจากนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันปลูกสมุนไพรไม้ยืนต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี
420 view