ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร “ชี้แจงแนวทางการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ประสบภัยจากรถผ่านโปรแกรม E – Claim”
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม “ชี้แจงแนวทางการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ประสบภัยจากรถผ่านโปรแกรม E – Claim” ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางจราจรของจังหวัดกำแพงเพชร
339 view