ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประวันได้อย่างอิสระ และพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือในครอบครัว/ชุมชน ครั้งที่ 3/2559 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมชากังราว (101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
454 view