ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชากังราว(101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการ การวางแผนควบคุมกำกับ และการติดตามผลการดำเนินงานการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
375 view