ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ รูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ตลอดจนให้ผู้เสพยาเสพติด ลด ละ เลิก และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 24 ธันวาคม 2559 รวมมีผู้เข้ารับการบำบัดทั้งสิ้น จำนวน 123 คน
504 view