จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์
ณ บริเวณสนามอุทยานประวัติศาสตร์ (หน้าศาลเด็กและเยาวชน)
วันที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น.

{เข้าเว็บไซต์ สสจ.กำแพงเพชร}