ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประมวลภาพกิจกรรมผู้บริหารทั้งหมด
19 มิถุนายน 2567
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

view (4 รูป)
13 มิถุนายน 2567
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวาระสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567

view (4 รูป)
11 มิถุนายน 2567
จังหวัดกำแพงเพชร รับการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

view (4 รูป)
7 มิถุนายน 2567
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการปรับเป็นพินัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567

view (4 รูป)
29 พฤษภาคม 2567
จังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร รับการตรวจประเมินการดำเนินงานจริง ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)

view (4 รูป)
24 พฤษภาคม 2567
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2567

view (4 รูป)
23 พฤษภาคม 2567
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ผ่านระบบออนไลน์

view (3 รูป)
8 พฤษภาคม 2567
สสจ.กำแพงเพชร รับมอบเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล Portable X-ray จากกรมควบคุมโรค

view (4 รูป)
26 เมษายน 2567
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กวป.) ครั้งที่ 4/2567

view (4 รูป)
13 มีนาคม 2567
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
30 มกราคม 2567
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กวป.) ครั้งที่ 1/2567

view (4 รูป)
24 มกราคม 2567
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะทำงานปฐมภูมิ พชอ. ตำบลจัดการสุขภาพ (พชต.) และการดูแลสุขภาพภาคประชาชน (อสม.) ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ

view (4 รูป)
15 ธันวาคม 2566
จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานมหกรรมสุขภาพ KAMPHAENG PHET Heath Fair 2023

view (4 รูป)
30 ตุลาคม 2566
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป่น ป้องกันอัมพาต ครั่งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

view (4 รูป)
24 ตุลาคม 2566
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรราชินี และกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง

view (4 รูป)
20 ตุลาคม 2566
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงาน โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ" ประจำปี 2566

view (4 รูป)
18 ตุลาคม 2566
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวาระสุขภาพ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

view (4 รูป)
6 ตุลาคม 2566
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยวิธี Colonoscope อำเภอทรายทองวัฒนา

view (4 รูป)
28 กันยายน™ 2566
สสจ.กำแพงเพชร ประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) ระดับเครือข่ายโรงพยาบาล และคณะทำงานบริหารการเงินการคลังระดับโรงพยาบาลในจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2566

view (4 รูป)
27 กันยายน™ 2566
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำ Strategic Mapping

view (4 รูป)
26 กันยายน™ 2566
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการและร่วมพิจารณา หมอพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
15 กันยายน™ 2566
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาวิจัย ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านไทย สมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์

view (4 รูป)
12 กันยายน™ 2566
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

view (4 รูป)
5 กันยายน™ 2566
สสจ.กำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

view (4 รูป)
24 สิงหาคม 2566
ประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
25 กรกฎาคม 2566
สธ.กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาทางจิตสังคมและมีความ เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)

view (4 รูป)
17 กรกฎาคม 2566
สสจ.กำแพงเพชร จัดโครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนการ ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (FirstAid)และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)

view (4 รูป)
13 กรกฎาคม 2566
จังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 21 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566

view (4 รูป)
5 กรกฎาคม 2566
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

view (4 รูป)
4 กรกฎาคม 2566
จังหวัดกำแพงเพชร จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

view (4 รูป)
26 มิถุนายน 2566
จังหวัดกำแพงเพชร รับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

view (4 รูป)
20 มิถุนายน 2566
จังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

view (4 รูป)
22 พฤษภาคม 2566
สสจ.กำแพงเพชร อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมพี่เลี้ยง คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566

view (4 รูป)
18 พฤษภาคม 2566
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอพรานกระต่าย

view (4 รูป)
12 พฤษภาคม 2566
สสจ.กำแพงเพชร คัดเลือกรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น คนดีศรีปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

view (4 รูป)
8 พฤษภาคม 2566
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริหารงานกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุน

view (4 รูป)
28 เมษายน 2566
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 4/2566

view (4 รูป)
3 เมษายน 2566
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

view (4 รูป)
21 มีนาคม 2566
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมเปิดโครงการประชาอาสาพัฒนาสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

view (4 รูป)
17 มีนาคม 2566
สสจ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5 ร่วมกันท้า 150 วัน 15 ล้านแต้มสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3

view (4 รูป)
20 กุมภาพันธ์ 2566
สสจ.กำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะติดตาม เยี่ยมเสริมพลังโครงการสร้างสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

view (4 รูป)
17 กุมภาพันธ์ 2566
สสจ.กำแพงเพชร รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

view (4 รูป)
16 กุมภาพันธ์ 2566
สสจ.กำแพงเพชร รับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ. โกสัมพีนคร

view (4 รูป)
31 มกราคม 2566
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กวป.) ประจำเดือนมกราคม 2566

view (4 รูป)
30 มกราคม 2566
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลทางการแพทย์ ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินสุขสู่ยุคดิจิทัล

view (4 รูป)
24 มกราคม 2566
จังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยแพทย์พอ.สว. ถวายเป็น พระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

view (4 รูป)
12 มกราคม 2566
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

view (4 รูป)
11 มกราคม 2566
จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประกวดการนำเสนอผลงาน การดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566

view (4 รูป)
6 มกราคม 2566
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กวป.) ครั้งที่ 12/2565 อำเภอคลองขลุง

view (4 รูป)
4 มกราคม 2566
สสจ.กำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญเนื่องในประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อความเป็นศิริมงคล และบำรุงพระพุทธศาสนา

view (4 รูป)
28 ธันวาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ในโอกาสตรวจเยี่ยมและรับฟังแผนการเตรียมรับสถานการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

view (4 รูป)
26 ธันวาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดประชุมพัฒนาสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ของทีมหมอครอบครัว

view (4 รูป)
22 ธันวาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

view (4 รูป)
21 ธันวาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด

view (4 รูป)
24 พฤศจิกายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร จัดอบรมให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)

view (4 รูป)
23 พฤศจิกายน 2565
จังหวัดกำแพงเพชร จัดประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE KAMPHAENG PHET 2023

view (4 รูป)
22 พฤศจิกายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
16 พฤศจิกายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมกับรพ.กำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เช้านี้ กำแพงเพชร ครั้งที่ 2

view (4 รูป)
10 พฤศจิกายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ICS)

view (4 รูป)
9 พฤศจิกายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเตรียมความ พร้อมรองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ

view (4 รูป)
7 พฤศจิกายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เพื่อร่วม ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

view (4 รูป)
2 พฤศจิกายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม เช้านี้ กำแพงเพชร ครั้งที่ 1 เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของหน่วยงาน

view (4 รูป)
30 ตุลาคม 2565
จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

view (4 รูป)
27 ตุลาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมเดินรณรงค์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กิจกรรม ร่วมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด กำแพงเพชร JUST SAY NO

view (4 รูป)
18 ตุลาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

view (4 รูป)
30 กันยายน™ 2565
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กวป.) ประจำเดือนกันยายน 2565

view (4 รูป)
28 กันยายน™ 2565
จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE ภายใต้มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE

view (4 รูป)
1 กันยายน™ 2565
สสจ.กำแพงเพชร อบรมแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
30 สิงหาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

view (4 รูป)
29 สิงหาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร จัดอบรมทีมปฏิบัติการระดับตำบลในการดำเนินงานสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอพรานกระต่าย

view (4 รูป)
26 สิงหาคม 2565
จังหวัดกำแพงเพชร จัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอโกสัมพีนคร

view (4 รูป)
25 สิงหาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 11/2565

view (4 รูป)
24 สิงหาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมพัฒนากระบวนการหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และคัดเลือกกองทุนฯ ดีเด่น

view (4 รูป)
11 สิงหาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร อบรมบูรณาการชุมชนวิถีใหม่ วิถีธรรมวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกล NCDs จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

view (4 รูป)
9 สิงหาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ สำหรับการวิจัย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565

view (4 รูป)
3 สิงหาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อย.น้อย สร้างความรอบรู้ด้านการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

view (4 รูป)
21 กรกฎาคม 2565
จังหวัดกำแพงเพชร จัดหน่วยแพทย์พอ.สว. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 18 กรกฎาคม 2565

view (4 รูป)
12 กรกฎาคม 2565
จังหวัดกำแพงเพชร จัดหน่วยแพทย์พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

view (4 รูป)
11 กรกฎาคม 2565
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลงานเด่น ในการดำเนินงานตามนโยบายของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 (ของขวัญชิ้นที่ 1)

view (4 รูป)
7 กรกฎาคม 2565
จังหวัดกำแพงเพชร รับการประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้้นที่)

view (4 รูป)
5 กรกฎาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม PCC on Cloud แพลตฟอร์มระบบบริการสุขภาพดิจิตอลในระดับปฐมภูมิ

view (4 รูป)
24 มิถุนายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และประกวดคัดเลือกผลงานพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น

view (4 รูป)
1 มิถุนายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการในสังกัด

view (4 รูป)
31 พฤษภาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.สต. ในการเฝ้าระวัง และคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือด และปอดบวม

view (4 รูป)
29 เมษายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมสืบสานประเพณีอันดีงาม รดน้ำขอพรผู้บริหาร

view (4 รูป)
28 เมษายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนเมษายน 2565

view (4 รูป)
21 เมษายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2565 ติดตามงบประมาณเบิกจ่าย และ 8 ประเด็น ตัวชี้วัด พร้อมทั้ง ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม

view (4 รูป)
12 เมษายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าห่ม พระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์(พระใหญ่) และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
12 เมษายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมตรวจเยี่ยมด่านชุมชนติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

view (4 รูป)
7 เมษายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมภาคีเครือข่ายตำบลจัดการสุขภาพพร้อม MOU หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
4 เมษายน 2565
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กวป.) ครั้งที่ 3/2565

view (4 รูป)
17 มีนาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลผู้ติดเชื้อและการบริหารจัดการวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ Application Zoom Meeting

view (4 รูป)
16 มีนาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิด้วยโปรแกรม PCC On Cloud แพลตฟอร์ม ระบบบริการสุขภาพดิจิตอลในระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 1

view (4 รูป)
3 มีนาคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2565 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

view (4 รูป)
1 มีนาคม 2565
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประกวดผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ประเภทอำเภอ ชมรมในชุมชน และชมรมในสถานศึกษา

view (4 รูป)
28 กุมภาพันธ์ 2565
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กวป.) ครั้งที่ 2/2565

view (4 รูป)
15 กุมภาพันธ์ 2565
สสจ.กำแพงเพชร กิจกรรม Kick off ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ

view (4 รูป)
28 มกราคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2565

view (4 รูป)
11 มกราคม 2565
สสจ.กำแพงเพชร นิเทศงานเครือข่าย รอบท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Online

view (4 รูป)
29 ธันวาคม 2564
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กวป.) ครั้งที่ 12/2564

view (4 รูป)
28 ธันวาคม 2564
จังหวัดกำแพงเพชร รับพระราชทานรางวัลผู้ปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2564 3 รางวัล กลุ่มดีเด่น ชนะเลิศระดับประเทศ 2 รางวัล กลุ่มต้นแบบผ่าน 100 %

view (4 รูป)
15 ธันวาคม 2564
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
8 ธันวาคม 2564
จังหวัดกำแพงเพชร รับการประเมินดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร รอบลงพื้นที่

view (4 รูป)
2 ธันวาคม 2564
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 27/2564 เพื่อปรับมาตรการตาม(ศบค.มท.)

view (4 รูป)
29 พฤศจิกายน 2564
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งท่ี 11/2564

view (4 รูป)
17 พฤศจิกายน 2564
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการสานพลังชากังราว ก้าวสู่เมืองปลอด COVID-19 (Covid Free City)

view (4 รูป)
12 พฤศจิกายน 2564
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

view (2 รูป)
10 พฤศจิกายน 2564
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2564 ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงาน

view (4 รูป)
8 พฤศจิกายน 2564
คณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
2 พฤศจิกายน 2564
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 26/2564 ปรับมาตรการคลายล็อก ให้เป็นไปตาม ศบค.

view (4 รูป)
28 ตุลาคม 2564
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งท่ี 10/2564

view (4 รูป)
26 ตุลาคม 2564
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 10/2564

view (4 รูป)
20 ตุลาคม 2564
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมเร่งรัดการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่ ผ่านระบบ Application Zoom

view (4 รูป)
15 ตุลาคม 2564
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

view (4 รูป)
12 ตุลาคม 2564
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตปลูกกัญชง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2564

view (4 รูป)
5 ตุลาคม 2564
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565

view (4 รูป)
4 ตุลาคม 2564
จังหวัดกำแพงเพชร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน

view (4 รูป)
30 กันยายน™ 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

view (4 รูป)
24 กันยายน™ 2564
จังหวัดกำแพงเพชร ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันมหิดล 24 กันยายน 2564

view (4 รูป)
22 กันยายน™ 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กวป) ครั้งที่ 9/2564

view (4 รูป)
16 กันยายน™ 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

view (4 รูป)
13 กันยายน™ 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
10 กันยายน™ 2564
จังหวัดกำแพงเพชร ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง

view (4 รูป)
8 กันยายน™ 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

view (4 รูป)
7 กันยายน™ 2564
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ค้นหาเชิงรุกผู้ป่วยโควิด-19 ในศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
2 กันยายน™ 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนกลุ่ม 608 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
27 สิงหาคม 2564
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2564

view (4 รูป)
24 สิงหาคม 2564
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เร่งฉีดกลุ่ม 608 ลดอัตราการเสียชีวิตและการป่วยหนัก

view (4 รูป)
16 สิงหาคม 2564
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์พักคอยชั่วคราว วัดหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

view (4 รูป)
3 สิงหาคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมปฏิบัติภารกิจป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

view (4 รูป)
29 กรกฎาคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กวป.) ครั้งที่ 7/2564

view (4 รูป)
8 กรกฎาคม 2564
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการกรณีปกติปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 3 ผ่านแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่

view (4 รูป)
5 กรกฎาคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

view (4 รูป)
28 มิถุนายน 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 15

view (4 รูป)
23 มิถุนายน 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
22 มิถุนายน 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 14

view (4 รูป)
17 มิถุนายน 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
7 มิถุนายน 2564
จังหวัดกำแพงเพชร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน "หมอพร้อม" ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และ 7 โรคเสี่ยง

view (4 รูป)
1 มิถุนายน 2564
จังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021”

view (4 รูป)
27 พฤษภาคม 2564
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกำแพงเพชร

view (4 รูป)
20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

view (4 รูป)
18 พฤษภาคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2564

view (4 รูป)
17 พฤษภาคม 2564
จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 12 /2564 ทบทวนมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19

view (4 รูป)
14 พฤษภาคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ อสม. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2

view (4 รูป)
13 พฤษภาคม 2564
จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 11 /2564 ขยายระยะเวลาการเปิด-ปิด กิจการ กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

view (4 รูป)
12 พฤษภาคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมสรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

view (4 รูป)
23 เมษายน 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incidence Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9

view (4 รูป)
20 เมษายน 2564
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

view (4 รูป)
12 เมษายน 2564
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการจัดการผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร และดูความพร้อมสถานที่เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบไม่แสดงอาการ

view (4 รูป)
7 เมษายน 2564
จังหวัดกำแพงเพชร สร้างภูมิคุ้มกันรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะแรก

view (4 รูป)
5 เมษายน 2564
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

view (4 รูป)
10 กุมภาพันธ์ 2564
จังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอโกสัมพีนคร

808 view (4 รูป)
8 กุมภาพันธ์ 2564
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดจิตอาสาพระราชทานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กิจกรรมแผนระดมพลปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้

609 view (4 รูป)
4 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2564

554 view (4 รูป)
4 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงาน TO BE NUM BER ONE จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

541 view (4 รูป)
2 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Videoconference จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค

544 view (4 รูป)
29 มกราคม 2564
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2564

748 view (4 รูป)
28 มกราคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564

917 view (4 รูป)
27 มกราคม 2564
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบปฏิทิน คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร

731 view (4 รูป)
25 มกราคม 2564
จังหวัดกำแพงเพชร ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (MERT&CDCU) ช่วยเหลือการทำงานเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

668 view (4 รูป)
20 มกราคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการใช้เครื่องมือ TEDA4I เขตสุขภาพที่ 3

585 view (4 รูป)
19 มกราคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2564

477 view (4 รูป)
15 มกราคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอาชีวอนามัย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2564

580 view (4 รูป)
14 มกราคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

634 view (4 รูป)
12 มกราคม 2564
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ด่านตรวจ/จุดสกัด บ้านนาป่าแดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย

553 view (4 รูป)
8 มกราคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

663 view (4 รูป)
7 มกราคม 2564
จังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต (2 มกราคม )

658 view (4 รูป)
6 มกราคม 2564
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564

616 view (4 รูป)
29 ธันวาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กวป.) ครั้งที่ 11/2563

720 view (4 รูป)
28 ธันวาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่

637 view (4 รูป)
24 ธันวาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการจัดการและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลคลองขลุงและโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี

694 view (4 รูป)
17 ธันวาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้สัมภาษณ์ พร้อมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถนนปลอดภัย ช่อง 7HD (ถนนปลอดภัยต้นแบบหรือพื้นที่จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข)

826 view (4 รูป)
16 ธันวาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

703 view (4 รูป)
14 ธันวาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัด

983 view (4 รูป)
8 ธันวาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 29/2563

628 view (4 รูป)
7 ธันวาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่

676 view (4 รูป)
6 ธันวาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 15/2563 เพื่อพิจารณามาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดกำแพงเพชร

687 view (4 รูป)
5 ธันวาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

645 view (4 รูป)
2 ธันวาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ ขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง (เฮมพ์) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563

1580 view (4 รูป)
1 ธันวาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 28/2563

724 view (4 รูป)
1 ธันวาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Tele Conference เรื่องของขวัญปีใหม่ 2564 กระทรวงสาธารณสุข

990 view (4 รูป)
27 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ จัดการประชุมราชการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

759 view (4 รูป)
25 พฤศจิกายน 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แสดงความยินดี แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 3 พร้อมมอบโอวาท โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายอสม. เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน

765 view (4 รูป)
23 พฤศจิกายน 2563
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

1217 view (4 รูป)
16 พฤศจิกายน 2563
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564

912 view (4 รูป)
12 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

655 view (4 รูป)
11 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

1048 view (4 รูป)
10 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเตรียม ความพร้อมประกวด เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCRICS ประจำปี 2564

841 view (4 รูป)
2 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Plus รอบรู้ด้านสุขภาพ (HPH plus HLS) เขตสุขภาพที่ 3

1047 view (4 รูป)
30 ตุลาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กวป.) ครั้งที่ 9/2563

738 view (4 รูป)
27 ตุลาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ ตามประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

725 view (4 รูป)
26 ตุลาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ ตามประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

664 view (4 รูป)
22 ตุลาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว

1280 view (4 รูป)
21 ตุลาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

611 view (4 รูป)
16 ตุลาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอบึงสามัคคี

752 view (4 รูป)
13 ตุลาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

702 view (4 รูป)
12 ตุลาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 23/2563

692 view (4 รูป)
6 ตุลาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข

906 view (4 รูป)
1 ตุลาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2563

765 view (4 รูป)
25 กันยายน™ 2563
จังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอไทรงาม

1387 view (4 รูป)
18 กันยายน™ 2563
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

842 view (4 รูป)
17 กันยายน™ 2563
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2563 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE

728 view (4 รูป)
11 กันยายน™ 2563
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 14/2563 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

801 view (4 รูป)
10 กันยายน™ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร ว่าด้วย การเรียนรู้เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

668 view (4 รูป)
31 สิงหาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนสิงหาคม 2563

746 view (4 รูป)
28 สิงหาคม 2563
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

808 view (4 รูป)
27 สิงหาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร จัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการรักษาพยาบาล บริการทันตกรรม แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย

1126 view (4 รูป)
21 สิงหาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อำเภอทรายทองวัฒนา

854 view (4 รูป)
10 สิงหาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 13/2563 เพื่อพิจารณามาตรการผ่อนคลายตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13)

719 view (4 รูป)
5 สิงหาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร รับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563

855 view (4 รูป)
30 กรกฎาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 6/2563

697 view (3 รูป)
29 กรกฎาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

778 view (4 รูป)
24 กรกฎาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการ“ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในเดือนมหามงคล

686 view (4 รูป)
23 กรกฎาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมวิทยากรตามมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

677 view (4 รูป)
20 กรกฎาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

882 view (4 รูป)
17 กรกฎาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2563

1437 view (4 รูป)
16 กรกฎาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 3

695 view (4 รูป)
15 กรกฎาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเครือข่ายคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอคลองขลุง และอำเภอทรายทองวัฒนา

760 view (4 รูป)
14 กรกฎาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเครือข่ายคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอคลองลาน อำเภอปางศิลาทอง

730 view (4 รูป)
11 กรกฎาคม 2563
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

671 view (3 รูป)
10 กรกฎาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเครือข่ายคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอขาณุวรลักษบุรี และอำเภอบึงสามัคคี

716 view (4 รูป)
9 กรกฎาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรแสดงความยินดี พร้อมมอบโอวาท แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ มุ่งเน้นให้มีความรักความสามัคคี เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

656 view (4 รูป)
8 กรกฎาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเครือข่ายคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอลานกระบือและอำเภอไทรงาม

743 view (4 รูป)
3 กรกฎาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

755 view (4 รูป)
1 กรกฎาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 12/2563เพื่อพิจารณามาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 5 ให้เป็นไปตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.)

641 view (4 รูป)
1 กรกฎาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากกระทรวงสาธารณสุข มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

687 view (3 รูป)
30 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ครั้งที่ 5/2563

716 view (4 รูป)
29 มิถุนายน 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563

859 view (4 รูป)
25 มิถุนายน 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมหารือการดำเนินงานศึกษาผลของการใช้โปรแกรมแบบต้นทุนต่ำในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคไตเรื้อรังในสถานบริบาลระดับปฐมภูมิ

647 view (3 รูป)
23 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 17/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มงานใน 6 ประเด็นหลัก

669 view (4 รูป)
19 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

779 view (4 รูป)
18 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดกำแพงเพชร

713 view (4 รูป)
17 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อทบทวนปฏิบัติการตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมนำเสนอ Best Practice ในการตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

617 view (3 รูป)
17 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

737 view (4 รูป)
17 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference คณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3

681 view (4 รูป)
16 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 16/2563

619 view (4 รูป)
16 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมทรัพยากรทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

678 view (4 รูป)
13 มิถุนายน 2563
จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 11/2563 เพื่อพิจารณามาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 4

667 view (4 รูป)
11 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมการบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรม (บสต.) Harm Reduction และฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

711 view (4 รูป)
10 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

693 view (4 รูป)
9 มิถุนายน 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) แห่งราชวงศ์จักรี

717 view (4 รูป)
5 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3

738 view (4 รูป)
3 มิถุนายน 2563
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

793 view (3 รูป)
1 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application Zoom

655 view (4 รูป)
30 พฤษภาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 10/2563 พิจารณามาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามศบค.

772 view (4 รูป)
29 พฤษภาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1033 view (4 รูป)
28 พฤษภาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4/2563

768 view (4 รูป)
28 พฤษภาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563

752 view (4 รูป)
26 พฤษภาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 14/2563

625 view (4 รูป)
25 พฤษภาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ผ่าน Application Zoom

664 view (4 รูป)
22 พฤษภาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับมอบถุงยังชีพ จากบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

714 view (4 รูป)
20 พฤษภาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2563

715 view (4 รูป)
19 พฤษภาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

762 view (3 รูป)
18 พฤษภาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบนโยบายการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ ที่เข้ารับรายงานตัว

767 view (4 รูป)
16 พฤษภาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

625 view (4 รูป)
15 พฤษภาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2563 เพื่อพิจารณามาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ให้เป็นไปตามศบค.

639 view (4 รูป)
12 พฤษภาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับมอบแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

655 view (4 รูป)
8 พฤษภาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ด้วยเทคนิค RT-PCR

1496 view (4 รูป)
7 พฤษภาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าสังฆาฏิ องค์พระใหญ่ และพระพุทธสหัสวรรษ ประทานพร

1039 view (4 รูป)
2 พฤษภาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2563

756 view (4 รูป)
29 เมษายน 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563

735 view (3 รูป)
23 เมษายน 2563
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหน้ากากใสกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรค ให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

761 view (4 รูป)
22 เมษายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference คณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3

644 view (4 รูป)
21 เมษายน 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

876 view (4 รูป)
16 เมษายน 2563
จังหวัดกำแพงเพชร รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์พร้อมอุปกรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

732 view (4 รูป)
15 เมษายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2563ประจำเดือนมีนาคม 2563 ผ่าน Application Zoom

689 view (4 รูป)
15 เมษายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference คณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3

681 view (4 รูป)
14 เมษายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ครั้งที่ 11/2563

653 view (4 รูป)
10 เมษายน 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานด่านตรวจ/จุดสกัด เฝ้าระวังและสังเกตผู้เดินทาง เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

706 view (4 รูป)
9 เมษายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 6/2563

619 view (4 รูป)
9 เมษายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application Zoom

635 view (4 รูป)
8 เมษายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ครั้งที่ 10/2563

598 view (4 รูป)
8 เมษายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference คณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3

630 view (4 รูป)
7 เมษายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2563

630 view (4 รูป)
3 เมษายน 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมหารือการจัดการเตรียมสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

684 view (2 รูป)
2 เมษายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงห้องผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ (COVID-19) ในโรงพยาบาล

664 view (4 รูป)
1 เมษายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference คณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3

678 view (4 รูป)
31 มีนาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2563

639 view (4 รูป)
31 มีนาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

621 view (3 รูป)
30 มีนาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมทบทวนแนวทางการดูแลรักษา และระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

585 view (3 รูป)
27 มีนาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

698 view (4 รูป)
25 มีนาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference คณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3

762 view (4 รูป)
23 มีนาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2563

702 view (4 รูป)
20 มีนาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 3

1181 view (4 รูป)
19 มีนาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563

607 view (4 รูป)
11 มีนาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารงานกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุน จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563

648 view (4 รูป)
10 มีนาคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

774 view (4 รูป)
9 มีนาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเรือนจำ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

849 view (4 รูป)
6 มีนาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์แผนไทยด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์

770 view (4 รูป)
5 มีนาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

781 view (4 รูป)
3 มีนาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และติดตามความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

650 view (4 รูป)
2 มีนาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2563

584 view (4 รูป)
28 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

734 view (4 รูป)
27 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

757 view (3 รูป)
26 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับรางวัลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ระดับภาคเหนือ สาขาส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

664 view (2 รูป)
25 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดกำแพงเพชร

1250 view (4 รูป)
25 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

722 view (4 รูป)
24 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 1/2563

1311 view (4 รูป)
17 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

812 view (4 รูป)
13 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีนบพระ เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563

1282 view (4 รูป)
12 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่นิเทศงานเครือข่าย (คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 1/2563 อำเภอลานกระบือ และอำเภอไทรงาม

770 view (4 รูป)
6 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

769 view (4 รูป)
5 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

694 view (4 รูป)
4 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

710 view (4 รูป)
3 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

701 view (3 รูป)
3 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

969 view (3 รูป)
1 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2563

748 view (4 รูป)
30 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563

859 view (4 รูป)
29 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

659 view (4 รูป)
28 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563

793 view (4 รูป)
28 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องระบบข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

936 view (4 รูป)
27 มกราคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา รักษามรดกสมุนไพรไทย”

1128 view (4 รูป)
21 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

694 view (4 รูป)
14 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

1234 view (4 รูป)
13 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

982 view (4 รูป)
10 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” สร้างความตระหนักการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

734 view (4 รูป)
9 มกราคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

891 view (4 รูป)
8 มกราคม 2563
จังหวัดกำแพงเพชร จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา รักษามรดกสมุนไพรไทย”

739 view (4 รูป)
7 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563

731 view (4 รูป)
3 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563

715 view (4 รูป)