สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสจ.กำแพงเพชร
  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลง (PDF 0.31MB, 8 view)
โพสต์เมื่อ 2020-05-21 09:07:12 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  2. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง คอมพิวเตอร์ (PDF 0.63MB, 22 view)
โพสต์เมื่อ 2020-05-15 13:36:12 น. โดย มณฑล วิมล
  3. ประกาศเผยแพร่แผนงบประมาณปี พ.ศ.2563 (PDF 12.49MB, 81 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-19 15:41:46 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 2 รายการ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (PDF 0.06MB, 73 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:54:47 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหล่ม (PDF 0.06MB, 54 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:53:37 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะแบก ตำบล (PDF 0.06MB, 46 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:52:05 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่า (PDF 0.06MB, 46 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:51:09 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึง (PDF 0.06MB, 50 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:49:57 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  9. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำดิบ ตำบ (PDF 0.06MB, 48 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:48:24 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  10. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำ (PDF 0.06MB, 45 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:47:03 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  11. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 (PDF 1.56MB, 93 view)
โพสต์เมื่อ 2019-12-16 10:46:34 น. โดย มณฑล วิมล
  12. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (PDF 1.08MB, 93 view)
โพสต์เมื่อ 2019-12-11 09:37:20 น. โดย มณฑล วิมล
  13. จัดจ้างปรับปรุงไฟฟ้า (Phase 1) และ (Phase 2) ที่โรงพยาบาลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562 ไม่เ (PDF 0.05MB, 87 view)
โพสต์เมื่อ 2019-11-26 13:45:36 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  14. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (PDF 0.63MB, 103 view)
โพสต์เมื่อ 2019-11-11 15:26:40 น. โดย มณฑล วิมล
  15. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (2รายการ) (PDF 1.03MB, 185 view)
โพสต์เมื่อ 2019-07-31 11:56:05 น. โดย มณฑล วิมล
  16. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณพ์ยานพาหนะและขนส่ง (PDF 1.52MB, 162 view)
โพสต์เมื่อ 2019-07-24 11:01:11 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  17. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PDF 0.10MB, 210 view)
โพสต์เมื่อ 2019-06-18 14:37:50 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  18. ประกาศแนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง (PDF 1.42MB, 186 view)
โพสต์เมื่อ 2019-06-12 12:50:56 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  19. แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (PDF 1.02MB, 289 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-22 13:12:13 น. โดย
  20. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (PDF 1.00MB, 313 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-14 11:56:51 น. โดย มณฑล วิมล
  21. แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงครั้งที่ 1 (PDF 2.69MB, 297 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-13 09:59:29 น. โดย มณฑล วิมล
  22. แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยเงินบำรุง (PDF 0.83MB, 288 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-13 09:58:47 น. โดย มณฑล วิมล
  23. ประกาศเผยแพร่แผ่นรถพยาบาล 3 คัน (PDF 0.78MB, 286 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-08 11:27:58 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  24. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 1. บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ช้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 76 ตาร (PDF 0.07MB, 349 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:18:39 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  25. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก (PDF 0.06MB, 330 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:17:09 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  26. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 68.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหว (PDF 0.06MB, 302 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:16:12 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  27. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร (PDF 0.06MB, 296 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:15:07 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  28. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างรถพยาบาล รพ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (PDF 0.59MB, 335 view)
โพสต์เมื่อ 2018-12-03 14:22:02 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  29. ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ (PDF 2.30MB, 752 view)
โพสต์เมื่อ 2018-09-04 16:58:40 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  30. ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 500 กิโลวัตต์ (PDF 0.67MB, 575 view)
โพสต์เมื่อ 2018-09-04 16:54:39 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  31. ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (PDF 1.10MB, 387 view)
โพสต์เมื่อ 2018-09-04 16:51:13 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  32. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น แบบเลขที่ 8732 +อสก. 53/มิ.ย./58 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร ตำบลโก (PDF 0.06MB, 415 view)
โพสต์เมื่อ 2018-08-14 14:07:42 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  33. รายงานการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (PDF 1.30MB, 429 view)
โพสต์เมื่อ 2018-05-23 09:51:01 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  34. แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล (PDF 2.26MB, 444 view)
โพสต์เมื่อ 2018-04-23 16:30:44 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  35. แผนการจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ ที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง (PDF 0.16MB, 430 view)
โพสต์เมื่อ 2018-04-03 18:15:55 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  36. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (PDF 0.65MB, 447 view)
โพสต์เมื่อ 2018-03-06 09:14:35 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  37. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (PDF 0.64MB, 442 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-28 11:40:55 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  38. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดนิทรรศการ (Roll Up) (PDF 0.66MB, 436 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-16 14:26:06 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  39. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ (PDF 0.65MB, 446 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-09 13:51:58 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  40. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ (PDF 0.65MB, 443 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-09 13:50:58 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  41. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุและแบบคัดกรอง (PDF 0.65MB, 446 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 14:17:21 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  42. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงออกกำลังกาย โรงพยาบาลคลองลาน จำนวน 1 แห่ง (PDF 0.06MB, 466 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 12:22:28 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  43. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงออกกำลังกาย โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (PDF 0.06MB, 469 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 12:21:44 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  44. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางเดินเชื่อมและทางลาดที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (PDF 0.62MB, 460 view)
โพสต์เมื่อ 2017-11-14 11:53:18 น. โดย พัชโลม สัญญะวิชัย
  45. ประกาศเผบแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทพ.ศ.2561 (PDF 1.37MB, 471 view)
โพสต์เมื่อ 2017-11-14 09:25:29 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  46. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ (PDF 0.23MB, 921 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-30 17:48:50 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  47. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบึงสามัคคี ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ (PDF 0.22MB, 466 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-30 17:48:02 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  48. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.39MB, 536 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:16:48 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  49. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 451 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:13:15 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  50. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 447 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:09:11 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  51. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 459 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:57 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  52. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 436 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:45 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  53. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 426 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:23 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  54. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 466 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:09 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  55. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.39MB, 452 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:07:32 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  56. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 469 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:06:28 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  57. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ?้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 1.34MB, 478 view)
โพสต์เมื่อ 2017-08-24 10:26:12 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  58. เผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (PDF 4.51MB, 489 view)
โพสต์เมื่อ 2017-07-31 15:10:39 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  59. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเพิ่มเติม ปี 2560 (PDF 0.18MB, 519 view)
โพสต์เมื่อ 2017-05-24 15:22:19 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  60. ประกาศแผนการจัดซื้อเพิ่มเติม (PDF 0.24MB, 616 view)
โพสต์เมื่อ 2016-11-11 16:35:54 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  61. ประกาศเผยแพร่เผนการจัดซื้องบลงทุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (PDF 1.21MB, 636 view)
โพสต์เมื่อ 2016-10-17 16:41:11 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  62. ปรกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PDF 1.07MB, 581 view)
โพสต์เมื่อ 2016-09-21 10:05:08 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (Phase 1 and Phase 2) ที่โรงพยาบาลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (Phase 1 and Phase 2) ที่โรงพยาบาลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ       งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563 ไม่เกิน 10% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ : 2020-05-21 09:12:47 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : TOR ราคากลาง.PDF (0.43 MB, ดู 3 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-05-21 09:14:42 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ไม่รับฟังคำวิจารณ์ ราคากลาง ป.PDF (1.75 MB, ดู 2 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-05-21 09:16:00 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศ.PDF (3.77 MB, ดู 2 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-05-21 09:13:31 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยังไม่มีไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประ
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน  2 รายการ   ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563 ไม่เกิน 70% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศเมื่อ : 2020-05-21 09:09:36 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลาง.PDF (8.66 MB, ดู 2 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-05-21 09:10:45 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน : ประกาศ.PDF (3.80 MB, ดู 2 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-05-21 09:10:14 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยังไม่มีไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ Sever (รพ.พรานกระต่าย)
ประกาศเมื่อ : 2020-05-15 13:37:27 น. โดย มณฑล วิมล
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลาง.PDF (1.66 MB, ดู 6 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-05-15 13:38:00 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ร่าง.PDF (5.11 MB, ดู 5 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-05-15 13:38:44 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศ.PDF (0.90 MB, ดู 2 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-05-20 09:05:00 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยังไม่มีไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะแบก ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะแบก ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเมื่อ : 2020-03-24 15:01:24 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลางวังตะแบก.PDF (0.76 MB, ดู 24 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-03-24 15:05:15 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน : ประกาศวังตะแบก.PDF (0.78 MB, ดู 18 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-03-24 15:03:17 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ผู้ชนะวังตะแบก.PDF (0.05 MB, ดู 16 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-04-02 15:04:41 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : รายงานวังตะแบก.PDF (0.25 MB, ดู 14 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-04-02 15:05:01 น.)
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเมื่อ : 2020-03-24 14:54:27 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลางคลองขลุง.PDF (0.76 MB, ดู 18 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-03-24 15:05:46 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน : ประกาศคลองขลุง.PDF (0.79 MB, ดู 13 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-03-24 15:03:37 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ผู้ชนะคลองขลุง.PDF (0.05 MB, ดู 17 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-04-02 15:05:32 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : รายงานคลองขลุง.PDF (0.23 MB, ดู 14 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-04-02 15:05:49 น.)
 
 
Untitled Document