สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล 300 MA งบโควิด (ด้วยเงิน : เงินงบโควิด) (PDF 0.31 MB, 7 view)
โพสต์เมื่อ 2022-04-22 18:03:41น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ด้วยเงิน : งบลงทุน) (PDF 7.78 MB, 17 view)
โพสต์เมื่อ 2021-09-08 13:48:40น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม ประจำปี พ.ศ. 2565 (ด้วยเงิน : งบค่าเสื่อม 10% และ 20 %) (PDF 1.33 MB, 27 view)
โพสต์เมื่อ 2022-02-07 15:30:31น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้ตาม พรก. 2564 (ด้วยเงิน : เงินกู้) (PDF 0.20 MB, 41 view)
โพสต์เมื่อ 2022-03-07 11:00:16น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง งบโควิด (ด้วยเงิน : เงินงบโควิด) (PDF 0.32 MB, 28 view)
โพสต์เมื่อ 2022-04-07 14:54:59น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (ด้วยเงิน : เงินงบโควิด) (PDF 0.31 MB, 28 view)
โพสต์เมื่อ 2022-04-07 15:05:06น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย (ด้วยเงิน : งปม.) (PDF 0.70 MB, 6 view)
โพสต์เมื่อ 2022-08-16 17:04:31น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัดฯ (ด้วยเงิน : เงินบำรุง) (PDF 0.06 MB, 4 view)
โพสต์เมื่อ 2022-08-16 17:04:53น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ด้วยเงิน : งบประมาณ) (PDF 0.71 MB, 4 view)
โพสต์เมื่อ 2022-08-16 17:09:15น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  เครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ (ด้วยเงิน : งบประมาณรายจ่าย) (PDF 0.14 MB, 4 view)
โพสต์เมื่อ 2022-08-16 17:44:03น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯ (ด้วยเงิน : งบประมาณรายจ่าย) (PDF 0.16 MB, 1 view)
โพสต์เมื่อ 2022-08-16 17:44:34น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (ด้วยเงิน : งบประมาณรายจ่าย) (PDF 0.16 MB, 2 view)
โพสต์เมื่อ 2022-08-16 17:45:03น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (ด้วยเงิน : งบประมาณรายจ่าย) (PDF 0.19 MB, 3 view)
โพสต์เมื่อ 2022-08-16 17:45:29น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร (ด้วยเงิน : งบประมาณรายจ่าย) (PDF 0.13 MB, 2 view)
โพสต์เมื่อ 2022-08-16 17:45:51น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  เครื่องติดตามการทำางนของหัวใจ (ด้วยเงิน : งบประมาณรายจ่าย) (PDF 0.16 MB, 3 view)
โพสต์เมื่อ 2022-08-16 17:46:18น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร


ประกาศประกวดราคาซื้อเครืองติดตามการทำงานของหัวใจ 6 พารามิเตอร์
รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาซื้อเครืองติดตามการทำงานของหัวใจ 6 พารามิเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง
 งบโควิด 
ประกาศเมื่อ : 2022-04-22 18:12:51 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  (PDF MB, view)
โพสต์เมื่อ น. โดย

ราคากลาง : ราคากลางแล.PDF (0.02 MB, ดู 7 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-04-22 18:17:52 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ร่าประกาศ TO.PDF (5.34 MB, ดู 17 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-04-22 18:18:18 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศเิชญ.PDF (5.29 MB, ดู 1 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-04-22 18:39:11 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ประกาศผู้ช.PDF (0.04 MB, ดู 6 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-05-20 17:10:47 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : รายงานผลกา.PDF (0.48 MB, ดู 5 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-05-20 17:12:42 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศประกวดราคา
รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล 300 MA งบโควิด 
ประกาศเมื่อ : 2022-04-22 18:09:52 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  (PDF MB, view)
โพสต์เมื่อ น. โดย

ราคากลาง : ราคากลางแล.PDF (1.27 MB, ดู 8 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-04-22 18:10:54 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ร่างประกาศ.PDF (5.17 MB, ดู 9 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-04-22 18:11:28 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศประก.PDF (4.89 MB, ดู 12 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-05-03 16:29:17 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ประกาศผู้ช.PDF (0.04 MB, ดู 10 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-05-20 17:02:47 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : รายงานการพ.PDF (0.40 MB, ดู 3 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-05-20 17:08:41 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย  จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  
ประกาศเมื่อ : 2022-04-07 15:06:04 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  (PDF MB, view)
โพสต์เมื่อ น. โดย

ราคากลาง : ราคากลาง.PDF (0.02 MB, ดู 10 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-04-07 15:06:22 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ร่างประกาศ.PDF (4.74 MB, ดู 8 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-04-07 15:06:58 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศเชิญ.PDF (4.82 MB, ดู 4 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-04-22 18:38:40 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ประกาศผู้ช.PDF (0.04 MB, ดู 3 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-05-20 17:14:37 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : รายงานผลกา.PDF (0.47 MB, ดู 9 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-05-20 17:16:24 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : ยังไม่มีไฟล์แนบ
จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลคลองลาน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง (ครั้งที่ 2 )
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลคลองลาน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง (ครั้งที่ 2) 
ประกาศเมื่อ : 2021-12-15 18:24:33 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  (PDF MB, view)
โพสต์เมื่อ น. โดย

ราคากลาง : ราคากลาง.PDF (2.49 MB, ดู 10 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2021-12-16 10:46:55 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ร่างประกาศ.PDF (0.60 MB, ดู 3 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2021-12-15 18:26:44 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศครั้.PDF (2.79 MB, ดู 3 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2021-12-27 12:24:33 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ประกาศผู้ช.PDF (0.04 MB, ดู 7 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-02-15 15:51:57 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : รายงานผลคร.PDF (0.32 MB, ดู 3 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2022-02-15 15:57:48 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : ยังไม่มีไฟล์แนบ
จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลคลองลาน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลคลองลาน ตำบลคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง 
ประกาศเมื่อ : 2021-09-02 11:53:21 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (PDF 0.70MB, 1 view)
โพสต์เมื่อ 2021-09-02 11:54:10น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์

ราคากลาง : ราคากลาง.PDF (2.10 MB, ดู 12 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2021-11-15 16:20:23 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ร่างประกาศ.PDF (2.43 MB, ดู 19 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2021-11-19 13:01:24 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศเชิญ.PDF (0.92 MB, ดู 8 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2021-11-29 10:07:02 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยกเลิกประก.PDF (0.05 MB, ดู 7 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2021-12-03 17:39:04 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : ยังไม่มีไฟล์แนบ
 
 
Untitled Document