สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสจ.กำแพงเพชร
  1. รายงานการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (PDF 1.30MB, 4 view)
โพสต์เมื่อ 2018-05-23 09:51:01 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  2. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400 KVA พร้อมขยายเขต ชนิด 3 เฟส 4 สาย พร้อมอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐาน รฟภ. จำนวน 1 ระบบ ที่โรงพยาบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร (PDF 0.06MB, 16 view)
โพสต์เมื่อ 2018-04-26 09:51:52 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  3. แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล (PDF 2.26MB, 17 view)
โพสต์เมื่อ 2018-04-23 16:30:44 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  4. แผนการจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ ที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง (PDF 0.16MB, 32 view)
โพสต์เมื่อ 2018-04-03 18:15:55 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (PDF 0.65MB, 52 view)
โพสต์เมื่อ 2018-03-06 09:14:35 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (PDF 0.64MB, 50 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-28 11:40:55 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดนิทรรศการ (Roll Up) (PDF 0.66MB, 57 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-16 14:26:06 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ (PDF 0.65MB, 60 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-09 13:51:58 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  9. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ (PDF 0.65MB, 54 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-09 13:50:58 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  10. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุและแบบคัดกรอง (PDF 0.65MB, 64 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 14:17:21 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  11. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงออกกำลังกาย โรงพยาบาลคลองลาน จำนวน 1 แห่ง (PDF 0.06MB, 56 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 12:22:28 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  12. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงออกกำลังกาย โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (PDF 0.06MB, 50 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 12:21:44 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  13. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางเดินเชื่อมและทางลาดที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (PDF 0.62MB, 85 view)
โพสต์เมื่อ 2017-11-14 11:53:18 น. โดย พัชโลม สัญญะวิชัย
  14. ประกาศเผบแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทพ.ศ.2561 (PDF 1.37MB, 87 view)
โพสต์เมื่อ 2017-11-14 09:25:29 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  15. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ (PDF 0.23MB, 82 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-30 17:48:50 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  16. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบึงสามัคคี ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ (PDF 0.22MB, 67 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-30 17:48:02 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  17. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.39MB, 123 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:16:48 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  18. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 77 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:13:15 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  19. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 78 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:09:11 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  20. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 81 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:57 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  21. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 75 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:45 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  22. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 66 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:23 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  23. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 70 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:09 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  24. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.39MB, 66 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:07:32 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  25. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 72 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:06:28 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  26. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ?้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 1.34MB, 106 view)
โพสต์เมื่อ 2017-08-24 10:26:12 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  27. เผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (PDF 4.51MB, 93 view)
โพสต์เมื่อ 2017-07-31 15:10:39 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  28. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเพิ่มเติม ปี 2560 (PDF 0.18MB, 123 view)
โพสต์เมื่อ 2017-05-24 15:22:19 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  29. ประกาศแผนการจัดซื้อเพิ่มเติม (PDF 0.24MB, 205 view)
โพสต์เมื่อ 2016-11-11 16:35:54 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  30. ประกาศเผยแพร่เผนการจัดซื้องบลงทุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (PDF 1.21MB, 236 view)
โพสต์เมื่อ 2016-10-17 16:41:11 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  31. ปรกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PDF 1.07MB, 228 view)
โพสต์เมื่อ 2016-09-21 10:05:08 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศเมื่อ : 2018-04-23 16:27:00 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลางรถท่าขึ้น.PDF (0.95 MB, ดู 9 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-04-23 16:27:43 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยังไม่มีไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์
ประกาศเมื่อ : 2018-04-23 16:26:35 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า .PDF (2.94 MB, ดู 9 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-04-23 16:28:14 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยังไม่มีไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ ที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง
จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ ที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง
ประกาศเมื่อ : 2018-04-03 18:16:37 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลาง.PDF (0.94 MB, ดู 19 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-04-03 18:16:58 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน : ประกาศเชิญชวน.PDF (0.83 MB, ดู 19 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-04-03 18:17:46 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ผู้ชนะ.PDF (0.04 MB, ดู 9 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-04-26 09:55:31 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ประกาศผู้ชนะ.PDF (0.04 MB, ดู 10 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-04-26 09:54:37 น.)
ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 4 เครื่อง ในวงเงิน 1,920,000.-บาท
ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 4 เครื่อง                 ในวงเงิน 1,920,000.-บาท
ประกาศเมื่อ : 2018-03-09 11:12:07 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลาง.PDF (1.88 MB, ดู 28 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-03-09 11:12:29 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ร่งประกาศ.PDF (2.77 MB, ดู 23 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-03-09 12:07:22 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศ.PDF (1.62 MB, ดู 26 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-03-14 14:27:20 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยังไม่มีไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดฯ จำนวน 4 เครื่อง ในวงเงิน 2,000,000.-บาท
ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดฯ จำนวน 4 เครื่อง ในวงเงิน 2,000,000.-บาท
ประกาศเมื่อ : 2018-03-09 10:21:24 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลาง.PDF (0.17 MB, ดู 26 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-03-09 11:08:45 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ร่างประกาศ.PDF (2.48 MB, ดู 28 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-03-09 12:07:44 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศ.PDF (1.60 MB, ดู 25 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-03-14 14:26:49 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยังไม่มีไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
 
 
Untitled Document