สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

Untitled Document

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์, 20 มกราคม 2563
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
สถิติผู้เข้าชม

website counter

Untitled Document
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
   วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้รับเงินอุดหนุนลงนามบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ให้เงินอุดหนุน พร้อมด้วยพยานของทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วยนายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายณรงค์ แก้วแดง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และนางมรกต สมพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานสาธารณสุขโดยเฉพาะการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ให้เงินอุดหนุนได้ให้เงินอุดหนุนจำนวน 4,130,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
โพสต์ : 14-01-2020,13:06 น. (5 รูป » 56 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอสวดมนต์ ชั้น 3 วัดคูยาง อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีพระวิเชียรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด วัดพัฒนราษฎร์บำรุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ บรรยายธรรมเรื่อง “นโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานพระคิลานุปัฏฐากจังหวัดกำแพงเพชร” และนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร บรรยายเรื่อง “นโยบายการขับเคลื่อน พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการประชุมวันนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก รุ่นที่ 1 ของทุกอำเภอ จำนวน 40 รูป พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอที่เป็นคู่เครือข่ายวัดส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 40 คน
โพสต์ : 13-01-2020 (5 รูป » 18 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” สร้างความตระหนักการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง โรงพยาบาลพรานกระต่าย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย จำนวนทั้งสิ้น 300 คน
โพสต์ : 10-01-2020 (7 รูป » 36 view) อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสต์ : 09-01-2020 (7 รูป » 35 view) อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา รักษามรดกสมุนไพรไทย”
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และนายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ร่วมแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ โดยจัดงานร่วมกับ 18 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา รักษามรดกสมุนไพรไทย” ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกระดับภูมิภาค โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24 –27 มกราคม 2563 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : 08-01-2020 (7 รูป » 43 view) อ่านเพิ่ม

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร ปฏิทินการใช้ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

20-01-2563
เชิญชวนร่วมรำพุทธบูชา นบพระบรมธาตุ เนื่องในงานประเพณี "นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาด จังหวัดกำแพ...    (1 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ปทุมวดี ศรีสวัสดิ์มงคล)
14-01-2563
สุลต่านแห่งโอมานเสด็จสวรรคต ( สุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด )    (18 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ปทุมวดี ศรีสวัสดิ์มงคล)
14-01-2563
โครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ฯ    (13 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ปทุมวดี ศรีสวัสดิ์มงคล)
10-01-2563
ขอให้เสนอชื่อโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๓    (18 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
08-01-2563
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ...    (42 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

11-12-2562
ประกวดราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน  (76 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
11-11-2562
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (34 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
13-09-2562
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวน 2 หลัง ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง...  (57 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ดวงใจ นุสิทธิ์)
13-09-2562
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ...  (63 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ดวงใจ นุสิทธิ์)

Untitled Document

18-08-2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3    (1818 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-05-2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา เขตสุขภาพที่ 3    (1665 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2642 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (10720 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (2315 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

14-01-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ...    (145 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
10-01-2563
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยประสานงาน    (94 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
08-01-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงาน    (158 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
27-12-2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยประสานงาน    (184 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
17-12-2562
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการ...    (464 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

16-01-2563
เขตสุขภาพที่ 3 เชิญสมัครเข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ปีงบประมาณ 2563    (12 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
09-01-2563
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ...    (25 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
08-01-2563
กองการแพทย์ทางเลือกรับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2563    (17 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
27-12-2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญอบรมการพัฒนาบุคลากร    (59 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
23-12-2562
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและ...    (53 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 20-07-2561 New M+ บ.หัวถนน หมู่ที่ 04 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่  ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ  พรานกระต่าย ,รพช.
2 07-11-2561 TAD บ.มาบคล้า หมู่ที่ 09 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
3 18-01-2562 New M+ บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
4 17-03-2562 New M+ บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
5 23-04-2562 EP-Lymphnode บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
6 02-05-2562 New M+ บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
7 09-09-2562 New M+ บ.ตะแบกงาม หมู่ที่ 16 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษ  ดอนแตง ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
8 13-09-2562 New M+ บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
9 04-10-2562 EP-Lymphnode บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
10 13-10-2562 New M+ บ.คลองขลุง หมู่ที่ 02 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
11 06-11-2562 EP-Meningitis บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
12 20-11-2562 Relapse บ.เนินพลับ หมู่ที่ 03 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.ก  หัวถนน ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
13 29-11-2562 New M- บ.นิคม หมู่ที่ 05 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพง  วังยาง ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
14 03-12-2562 New M+ บ.นิคม หมู่ที่ 05 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพง  วังยาง ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
15 13-12-2562 New M- บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
16 17-12-2562 New M+ บ.ท่ามะเขือ หมู่ที่ 02 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง  ท่ามะเขือ ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
17 27-12-2562 New M+ บ.วังยาง หมู่ที่ 01 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแ  วังยาง ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
18 27-12-2562 New M+ บ.หล่มชัย หมู่ที่ 23 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ  คลองลาน ,รพช.  คลองลาน ,รพช.
19 02-01-2563 New M+ บ.เพชรไพวัลย์ หมู่ที่ 02 ต.จันทิมา อ.ลานกระบื  จันทิมา ,สอ.ต.  ลานกระบือ ,รพช.
20 02-01-2563 EP-Lymphnode บ.หนองปรือ หมู่ที่ 09 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำ  คลองแขยง ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
21 06-01-2563 New M+ บ.ประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08 ต.หนองหลวง อ.ลานกระ  หนองหลวง ,สอ.ต.  ลานกระบือ ,รพช.

16-01-2563
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562    (9 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2562
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562    (63 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-11-2562
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562    (84 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-10-2562
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (130 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-09-2562
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562    (149 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
19-08-2562
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2562    (154 View) 
โพสต์โดย ( )
18-07-2562
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562    (198 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-06-2562
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562    (220 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2562
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562    (283 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2562
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562    (313 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-03-2562
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562    (317 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-02-2562
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562    (358 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-01-2562
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561    (432 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561    (472 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-11-2561
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561    (518 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2561
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (522 View) 
โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นันทิชา พุ่มใย)
17-09-2561
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561    (499 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-08-2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561    (574 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-07-2561
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561    (597 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561    (587 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-05-2561
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561    (615 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561    (724 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
20-03-2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561    (838 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-02-2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561    (969 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-01-2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560    (1038 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560    (1150 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-11-2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560    (1124 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายยน 2560 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (1134 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-09-2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560    (1379 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-08-2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560    (1262 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
14-07-2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560    (1420 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560    (1299 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560    (1401 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)

ลงทะเบียนโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

ผู้สมัครของครอบครัว

เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

ชมรมออกกำลังกาย

สสจ./รพ./ศูนย์อนามัย/หน่วยงานต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document