สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เสาร์, 25 ตุลาคม 2557
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
นพ.สสจ...มอบรถจักรยาน...
      นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบรถจักรยาน ให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม "สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย" ในงานประเพณี "สารทไทยกล้...
โพสต์ : 24/10/2014,13:22 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
วันปิยมหาราช 2557...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะบรมราชานุเสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
โพสต์ 23/10/2014 อ่านเพิ่ม
รัก...คิดถึง...และห่วงใย...แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง !!...
    วันนี้ (22 ตุลาคม 2557) เวลา 12.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทีมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัด เดินทางไปโรงพ...
โพสต์ 22/10/2014 อ่านเพิ่ม
ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย......
    วันนี้ (21 ตุลาคม 2557) นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารในส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมด้วยนายแพท...
โพสต์ 21/10/2014 อ่านเพิ่ม
วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2557...
    วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข เนื่องจากส...
โพสต์ 20/10/2014 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ. ลงพื้นที่ อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอโกสัมพีนคร...
    วันนี้ (16 ตุลาคม 2557) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เพื่อติดตามการดำเนินงานตาม 4 ประเด็...
โพสต์ 16/10/2014 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

20-10-2557
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1/2557 (ต.ค.56-มี.ค.57)   (80 View) 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
24-10-2557
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี 2557    (6 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
24-10-2557
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี    (4 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
24-10-2557
ขอเชิญร่วมงานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557    (5 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
24-10-2557
เชิญร่วมทำบุญถวายกฐินสามัคคี    (5 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

24-10-2557
ประกาศประกวดราคายูนิตทำฟัน    (8 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
20-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (11 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
15-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (26 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
15-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (21 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
15-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ ของสสจ.กพ.    (21 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (566 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (518 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-10-2557
รับสมัครคัดเลือกบุคลากร    (46 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
21-10-2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบั...    (36 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
03-10-2557
ขอเขิญเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์     (83 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-09-2557
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (312 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
28-08-2557
หนังสือแจ้งขอสละสิทธิ์เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก    (333 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

15-10-2557
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าประชุมฟิ้นฟูวิชาการประจำปีของท่านเข้าป...    (36 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
ประชาสัมพันธืโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช) รุ่นที่ 3    (33 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางทันตกรรม    (23 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมประชุมวิชาการภาควิขาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 3    (20 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข    (25 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
24-10-2014(1 วัน)DFหมู่ที่ 04 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 04-07-2557 EP-Pleuritis บ.หนองชายกลอย หมู่ที่ 08 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลัก  ยางสูง ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
2 24-09-2557 New M+ บ.เกาะตาล หมู่ที่ 02 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุ  โนนตารอด ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
3 01-10-2557 New M+ บ.ปากอ่าง หมู่ที่ 01 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพ  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
4 11-10-2557 New M+ บ.ไร่ใหม่ หมู่ที่ 07 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำ  วังแขม ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
5 13-10-2557 New M+ บ.กัลปพฤกษ์ หมู่ที่ 10 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแ  ท่าไม้แดง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
6 15-10-2557 New M+ บ.แก้วสระ หมู่ที่ 08 ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพ  บ่อแก้ว ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
7 17-10-2557 New M+ บ.นาไร่เดียว หมู่ที่ 13 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ  วังแขม ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
8 22-10-2557 New M+ บ.นาเหนือ หมู่ที่ 08 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  น้ำดิบ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
9 24-10-2557 New M+ บ.ดำรงธรรม หมู่ที่ 09 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุ  ดงดำ ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
10 24-10-2557 New M+ บ.ชุมชนหนองรี หมู่ที่ 24 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแ  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  กำแพงเพชร ,รพท.
11 24-10-2557 New M+ บ.หัวถนน หมู่ที่ 01 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแ  หัวถนน ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.

Untitled Document Untitled Document
  ประสิทธิภาพ การส่งข้อมูล 21 แฟ้มประจำเดือนกันยายน 2557 แยกราย สสอ. และโรงพยาบาล
Untitled Document
รพสต.ที่ยังไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือน กันยายน 2557
1) 07179 แก้วสุวรรณ ,รพ.สต.
รพสต.ที่ข้อมูล 21 แฟ้มมีปัญหา เดือนกันยายน 2557
1) 07215 โนนทัน ,รพ.สต. 2) 10557 คลองปลาสร้อย ,สถานีอนามัย

NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document