สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
อาทิตย์, 25 มกราคม 2558
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่...โรงเรียนบ้านท่าไม้...
      จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรง...
โพสต์ : 24/01/2015,18:09 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
นิเทศงานอำเภอพรานกระต่าย...
    วันนี้ (23 มกราคม 2558) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย นำทีมนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 25...
โพสต์ 23/01/2015 อ่านเพิ่ม
นิเทศงานอำเภอทรายทองวัฒนา...
    วันนี้ (22 มกราคม 2558) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอทรายทองวัฒนา นำทีมนิเทศงาน ประจำปีงบประ...
โพสต์ 22/01/2015 อ่านเพิ่ม
นิเทศงานอำเภอคลองขลุง...
    วันนี้ (21 มกราคม 2558) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอคลองขลุงนำทีมนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โร...
โพสต์ 21/01/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ณ ห้องประชุมอ...
โพสต์ 20/01/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมหารือพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการป้องโรคไต ...
    นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานประชุมหารือคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และชุมชนในการป้องโรคไต เพื...
โพสต์ 19/01/2015 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

23-01-2558
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การประชุมสามัญประจำปีและงานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า    (20 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
21-01-2558
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี    (22 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
20-01-2558
ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญ...    (27 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
20-01-2558
ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปั...    (22 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
15-01-2558
ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558    (47 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

23-01-2558
สอบราคาซื้อวัสดุ    (20 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
14-01-2558
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์     (56 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
09-01-2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.หนองหล่ม อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร    (54 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
09-01-2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.บ้านประดู่งาม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร    (53 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
09-01-2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.บ้านประดู่งาม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร    (52 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (725 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (644 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

23-01-2558
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ    (92 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
21-01-2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัต...    (197 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
21-01-2558
รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา    (30 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
21-01-2558
รพ.ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา    (29 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
13-01-2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ     (217 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

15-01-2558
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม    (50 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-01-2558
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    (44 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-01-2558
สมัครเข้ารับการฝึกอบรม    (35 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-01-2558
ส่งผู้เข้าอบรมนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 150 ชั่วโมง    (36 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
13-01-2558
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ.    (48 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
23-01-2015(2 วัน)DHFหมู่ที่ 16 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน คลองลานพัฒนา ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,สสจ.
20-01-2015(5 วัน)DHFหมู่ที่ 05 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.กำแพงเพชร ,สสจ.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 18-08-2557 New M+ บ.กระบวยทองใต้ หมู่ที่ 02 ต.ระหาน อ.บึงสามัคค  บึงสามัคคี ,รพช.  บึงสามัคคี ,รพช.
2 09-11-2557 New M+ บ.ทุ่งสนุ่น หมู่ที่ 04 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ  บึงสามัคคี ,รพช.  บึงสามัคคี ,รพช.
3 21-11-2557 New M+ บ.จิตรมาสพัฒนา หมู่ที่ 05 ต.วังหามแห อ.ขาณุวร  หนองชุมแสง ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
4 21-11-2557 New M+ บ.จิตรมาสพัฒนา หมู่ที่ 05 ต.วังหามแห อ.ขาณุวร  หนองชุมแสง ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
5 28-11-2557 EP-Peritomitis บ.แม่ลาดน้อย หมู่ที่ 03 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ  แม่ลาด ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
6 09-12-2557 New M- บ.รุ่งเรืองทรัพย์ หมู่ที่ 14 ต.หินดาต อ.ปางศิ  หินดาต ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.
7 11-12-2557 New M+ บ.มอมะนาว หมู่ที่ 06 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแ  คลองแขยง ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
8 25-12-2557 New M- บ.ชุมชนเจริญสุข หมู่ที่ 26 ต.ในเมือง อ.เมืองก  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  กำแพงเพชร ,รพท.
9 29-12-2557 Tranfer In บ.ลานดอกไม้ หมู่ที่ 01 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแ  ท่าไม้แดง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
10 29-12-2557 New M- บ.ไทรย้อย หมู่ที่ 17 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพช  บ้านไร่ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
11 04-01-2558 EP-Meningitis บ.วังตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 18 ต.อ่างทอง อ.เมือ  วังตะเคียน ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
12 05-01-2558 New M+ บ.หนองแดน หมู่ที่ 02 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ  หนองแดน ,สอ.  โกสัมพีนคร ,รพช.
13 06-01-2558 EP-Spine บ.สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 06 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพ  นครชุม ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
14 08-01-2558 New M+ บ.ทุ่งสวน หมู่ที่ 07 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพช  นครชุม ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
15 08-01-2558 New M- บ.สันติสุขใต้ หมู่ที่ 09 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแ  วังตะเคียน ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
16 15-01-2558 New M+ บ.ปากอ่างใน หมู่ที่ 03 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพง  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
17 17-01-2558 New M+ บ.เขาวังเยี่ยม หมู่ที่ 09 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำ  หนองกอง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
18 18-01-2558 New M- บ.หนองเม่น หมู่ที่ 08 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก  กระโดนเตี้ย ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
19 19-01-2558 New M+ บ.วังใหม่ หมู่ที่ 19 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ  โกสัมพี ,สอ.ต.  โกสัมพีนคร ,รพช.
20 21-01-2558 New M+ บ.ศรีไกรลาศ หมู่ที่ 07 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพง  หนองปิ้งไก่ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
21 22-01-2558 New M+ บ.แม่นารี หมู่ที่ 03 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพ  แม่นารี ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document