สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
อังคาร, 02 กันยายน 2557
2 ปฏิทินผู้บริหาร
08:30 - 16:30 น.
นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ
ประธาน
ประธานสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
ณ สสจ.กำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
01-09-2557 - 03-09-2557
นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
ประชุม อบรม
ประชุมประเมินผลงานทางวิชาการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เขตบริการสุขภาพที่ 3
ณ เดอะริชชี่ฟิลด์ อำเภอสวนผึ้ง (ราชบุรี)
 
1 กิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน
02-09-2557 - 05-09-2557
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดประชุม-อบรม
หลักสูตรการเขียนเว็บไซต์ด้วย PHP+MySQL
สสอ./รพ./รพสต. ที่สนใจ(30คน)
ณ รพสต.หนองกรด - สสอ.เมือง (กำแพงเพชร)
 
Untitled Document
ประชุม คปสจ.ประจำเดือนสิงหาคม 2557...
      วันนี้ (1 กันยายน 2557) เวลา 9.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทอสม.ผู้เสียชีวิต และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณ...
โพสต์ : 01/09/2014,15:34 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งด...
โพสต์ 28/08/2014 อ่านเพิ่ม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปััญหายาเสพติด...
    วันนี้ (26 สิงหาคม 2557) เวลา 9.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการป้องกันและแ...
โพสต์ 26/08/2014 อ่านเพิ่ม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนโครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม ว...
    วันนี้ (25 สิงหาคม 2557) เวลา 9.30 น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบท...
โพสต์ 25/08/2014 อ่านเพิ่ม
ประชุมสรุปผลงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ไตรมาส 3 และจัดทำแผนพัฒ...
    วันนี้ (20 สิงหาคม 2557) เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลงานส่งเสริมสุขภาพ ...
โพสต์ 20/08/2014 อ่านเพิ่ม
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ “พรบ. โรคติดต่อ” ให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา...
    นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายและทิศทางการสื่อสารความเสี่ยง ไวรัสอีโบลา ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้า...
โพสต์ 19/08/2014 อ่านเพิ่ม
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

02-09-2557
การจัดมหกรรมสร้างสังคมสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทย งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๗    (9 View) 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
01-09-2557
ประชาสัมพันธืการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน    (9 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
01-09-2557
ขออนุญาตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ุ    (10 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
01-09-2557
ประชาสัมพันธืการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน  (4 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
01-09-2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของทันตบุคลากร    (8 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

01-09-2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  (4 View) 
โพสต์โดย คลองลาน ,รพช. (วรณัน จันทร์ใจ)
01-09-2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (9 View) 
โพสต์โดย คลองลาน ,รพช. (วรณัน จันทร์ใจ)
01-09-2557
ประกาศสอบราคา    (8 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
26-08-2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วม ตามมาตรฐาน HASS    (31 View) 
โพสต์โดย คลองลาน ,รพช. (วรณัน จันทร์ใจ)
26-08-2557
ประกาศสอบราคา    (40 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (455 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (413 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

28-08-2557
หนังสือแจ้งขอสละสิทธิ์เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก    (124 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
28-08-2557
หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก    (104 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
25-08-2557
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำ...    (347 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
25-08-2557
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำ...    (272 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
18-08-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบ...    (384 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

01-09-2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง  (6 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
01-09-2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง    (11 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
01-09-2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง  (4 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
01-09-2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง  (4 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
01-09-2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการศิษย์เก่าเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์    (10 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
02-09-2014(0 วัน)DHFROหมู่ที่ 03 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง เพชรเจริญ ,สอ.ต.ปางศิลาทอง ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 07-08-2557 EP-Lymphnode บ.คลองบางทวน หมู่ที่ 03 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแ  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
2 08-08-2557 New M+ บ.โค้งวิไล หมู่ที่ 04 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ  โค้งวิไล ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
3 08-08-2557 New M+ บ.หนองทองหล่อ หมู่ที่ 09 ต.วังไทร อ.คลองขลุง  กระโดนเตี้ย ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
4 13-08-2557 New M- บ.สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 05 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำ  บ้านใหม่ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
5 26-08-2557 New M+ บ.คลองน้ำเย็นเหนือ หมู่ที่ 07 ต.คลองขลุง อ.คล  โค้งวิไล ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
6 27-08-2557 New M- บ.ท่าพุทรา หมู่ที่ 09 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร  ท่าพุทรา ,สอ.  โกสัมพีนคร ,รพช.
7 27-08-2557 New M- บ.บึงหล่ม หมู่ที่ 06 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ  บึงหล่ม ,สอ.ต.  คลองลาน ,รพช.

Untitled Document Untitled Document
  ประสิทธิภาพ การส่งข้อมูล 21 แฟ้มประจำเดือนสิงหาคม 2557 แยกราย สสอ. และโรงพยาบาล

NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document