สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์, 22 กันยายน 2557
2 ปฏิทินผู้บริหาร
08:30 - 16:30 น.
นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ
ประธาน
ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สุขภาพและแผนปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558
ณ โรงแรมโพว์ทูวี (42C) (นครสวรรค์)
08:30 - 12:00 น.
นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
ร่วมงาน กิจกรรม
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2557
ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน (กำแพงเพชร)
 
Untitled Document
ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สุขภาพและแผนปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ 3...
      วันนี้ (22 กันยายน 2557) เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สุขภาพและแผนปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ 3 ประจ...
โพสต์ : 22/09/2014,11:18 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
ประชุมชี้แจงการจัดทำยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ ประจำปี 2558...
    วันนี้ (18 กันยายน 2557) เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำยุทธศาสตร์แผนง...
โพสต์ 18/09/2014 อ่านเพิ่ม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ดีเด่น...
    วันนี้ (15 กันยายน 2557) เวลา 9.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธ...
โพสต์ 15/09/2014 อ่านเพิ่ม
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กั...
โพสต์ 11/09/2014 อ่านเพิ่ม
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงาน เพ...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อ...
โพสต์ 08/09/2014 อ่านเพิ่ม
ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ( Health ...
    วันนี้ (4 กันยายน 2557) เวลา 9.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักป...
โพสต์ 04/09/2014 อ่านเพิ่ม
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

22-09-2557
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557    (9 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
22-09-2557
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล "บูชาพระคุณพ่อ 87 พรรษา มหาราชา"    (9 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
22-09-2557
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557    (8 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
22-09-2557
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2557    (9 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
22-09-2557
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557    (9 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

12-09-2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (52 View) 
โพสต์โดย คลองลาน ,รพช. (วรณัน จันทร์ใจ)
09-09-2557
ประกาศสอบราคา  (42 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
08-09-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน    (49 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
08-09-2557
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    (50 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
01-09-2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  (31 View) 
โพสต์โดย คลองลาน ,รพช. (วรณัน จันทร์ใจ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (512 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (468 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

15-09-2557
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (145 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
28-08-2557
หนังสือแจ้งขอสละสิทธิ์เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก    (259 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
28-08-2557
หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก    (205 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
25-08-2557
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำ...    (465 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
25-08-2557
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำ...    (355 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

19-09-2557
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (28 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-09-2557
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมฯ    (27 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-09-2557
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม    (27 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-09-2557
ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Birth Asphyxia    (26 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-09-2557
เชิญเข้าอบรมสัมมนา    (29 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
18-09-2014(4 วัน)DFROหมู่ที่ 06 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ ลานกระบือ ,รพช.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 20-06-2557 TAF บ.ขอนทองคำ หมู่ที่ 04 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานก  พรานกระต่าย ,รพช.  พรานกระต่าย ,รพช.
2 10-07-2557 New M- บ.หนองจรเข้ หมู่ที่ 07 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย  ท่าไม้ ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
3 15-08-2557 Others M- บ.คลองไพร หมู่ที่ 04 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน  คลองไพร ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
4 23-08-2557 New M+ บ.บึงพระนางทอง หมู่ที่ 08 ต.ช่องลม อ.ลานกระบื  เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริกาารสาธารณสุข  ลานกระบือ ,รพช.
5 26-08-2557 Tranfer In บ.แม่นารี หมู่ที่ 05 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพ  แม่นารี ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
6 27-08-2557 EP-Pleuritis บ.หนองปืนแตก หมู่ที่ 03 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม  หนองแม่แตง ,สอ.ต.  ไทรงาม ,รพช.
7 27-08-2557 EP-Pleuritis บ.อุบลสามัคคี หมู่ที่ 09 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองว  ทุ่งทอง ,สอ.ต.  ทรายทองวัฒนา ,รพช.
8 29-08-2557 New M- บ.โนนใหญ่พัฒนา2 หมู่ที่ 10 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม  โนนใหญ่ ,สอ.  ไทรงาม ,รพช.
9 01-09-2557 New M+ บ.เกาะสบ้า หมู่ที่ 04 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพง  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
10 02-09-2557 New M+ บ.น้ำดิบ หมู่ที่ 05 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพ  น้ำดิบ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
11 03-09-2557 New M+ บ.อู่สำเภา หมู่ที่ 07 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง  ท่ามะเขือ ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
12 05-09-2557 New M+ บ.เกาะสบ้า หมู่ที่ 04 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพง  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
13 09-09-2557 New M+ บ.ดงดำ หมู่ที่ 10 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ  มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
14 10-09-2557 EP-Lymphnode บ.วังหามแห หมู่ที่ 01 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษ  วังหามแห ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
15 10-09-2557 New M+ บ.คลองบางทวน หมู่ที่ 03 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแ  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
16 15-09-2557 New M+ บ.เกาะธำรงค์ หมู่ที่ 02 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพ  ธำมรงค์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
17 15-09-2557 New M+ บ.สระสิงห์โต หมู่ที่ 08 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพง  ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.  กำแพงเพชร ,รพท.
18 16-09-2557 EP-Meningitis บ.โคนใต้ หมู่ที่ 02 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ  คณฑี ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
19 17-09-2557 New M+ บ.วังตะเคียน หมู่ที่ 05 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพ  วังตะเคียน ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
20 17-09-2557 EP-Spine บ.คลองสีนวลเหนือ หมู่ที่ 07 ต.ธำมรงค์ อ.เมือง  ธำมรงค์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document Untitled Document
  ประสิทธิภาพ การส่งข้อมูล 21 แฟ้มประจำเดือนสิงหาคม 2557 แยกราย สสอ. และโรงพยาบาล
Untitled Document
รพสต.ที่ยังไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือน สิงหาคม 2557
1) 26104 ป่าคา ,รพ.สต.

NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document