สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ศุกร์, 25 เมษายน 2557
2 ปฏิทินผู้บริหาร
22-04-2557 - 25-04-2557
นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ
ประชุม อบรม
ประชุมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสาธารณสุขเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557
ณ เกาะไหงแฟนตาซี รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ และโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง (กระบี่/ตรัง)
09:00 - 09:30 น.
นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ
ประธาน
ประธานเปิดการอบรมการอบรมแกนนำสุขภาพดี วิถีพุทธ ตามโครงการสังคมสุขภาพดี วิถึธรรม วีถีไทย จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2557 เครือข่ายเมือง/ไทรงาม/โกสัมพีนคร รุ่นที่ 2
ณ .............................. (กำแพงเพชร)
 
1 กิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน
24-04-2557 - 25-04-2557
งานพัฒนาบุคลากร
จัดประชุม-อบรม
โครงการสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย (์Node กำแพงเพชร/เมือง/ไทรงาม/โกสัมพีนคร)
สสอ./รพ./ตำบลละ 1 หมู่บ้าน (แห่งละ 5 คน)(170คน)
ณ Node กำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
 
Untitled Document
นพ.สสจ.กพ. รณรงค์ป้องกัน วันมาลาเรียโลก 2557...
      นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลกและมีการกำหนดสัปดาห์ป้องกันอย่าให้ยุงกัด เพื่อกำจัดการแพร่ระบาดโรค โ...
โพสต์ : 25/04/2014,11:00 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
อบรมโครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย เครือข่ายอำเภอเมือง...
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย เครือข่ายอำเภอเมือง ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาสุขภา...
โพสต์ 24/04/2014 อ่านเพิ่ม
ร่วมงาน...แถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมฉลอง 500 ปี การประดิษฐานพระอิศวรเมื...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้คุณกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร...
โพสต์ 24/04/2014 อ่านเพิ่ม
อบรมการควบคุมป้องกันวัณโรค...
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมการควบคุมป้องกันวัณโรคในระดับพื้นที่ หลัก...
โพสต์ 23/04/2014 อ่านเพิ่ม
งานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันตนเองของเกษตรกรในการใช้ส...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบคุณกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นป...
โพสต์ 23/04/2014 อ่านเพิ่ม
เฝ้าระวังผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 หรือเมิร์สคอ...
    จากกรณีที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อไ...
โพสต์ 21/04/2014 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

18-04-2557
ขอความอุปถัมภ์ร่วมโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา    (18 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
18-04-2557
ขอความรวมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน    (18 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
11-04-2557
แจ้งแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางขอ...    (48 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
11-04-2557
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (53 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
10-04-2557
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล    (33 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

10-04-2557
ประกาศสอบราคา    (62 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
09-04-2557
ขอเชิญร่วมเสนอราคายา    (102 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-04-2557
ประกาศเลื่อนเปิดซองสอบราคาซื้อแถบตรวจฯและชุดตรวจน้ำตาลในเลือด    (40 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
28-03-2557
ประกาศสอบราคา    (113 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
25-03-2557
ขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุการแพทย์    (94 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (289 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (273 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

12-03-2557
จ.สมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา    (192 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
26-02-2557
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ    (435 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
26-02-2557
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้า...    (384 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
19-02-2557
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป     (200 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
19-02-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและเภสัช...    (367 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

25-04-2557
หน่วยงานต่างๆส่งหนังสือเชิญประชุม อบรม สัมมนา จำนวน 2 เรื่อง    (1 View) 
โพสต์โดย ( )
21-04-2557
จัดประชุม และอบรมเชิงวิชาการ    (20 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
11-04-2557
ประชุม/อบรม/สัมมนา 7 เรื่อง    (56 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
11-04-2557
ประชุม/อบรม/สัมมนา 3 เรื่อง    (42 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
11-04-2557
ประชุม/อบรม/สัมมนา 3 เรื่อง    (48 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 08-12-2556 New M+ บ.อาชานุสรณ์ หมู่ที่ 07 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบ  ลานกระบือ ,รพช.  ลานกระบือ ,รพช.
2 25-02-2557 Others M- บ.หนองทอง หมู่ที่ 10 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย  เขาคีริส ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
3 03-03-2557 New M+ บ.น้ำดิบมะพร้าว หมู่ที่ 06 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระ  ท่าไม้ ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
4 14-03-2557 New M- บ.หนองตากล้า หมู่ที่ 02 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรา  โพธิ์พัฒนา ,สอ.  พรานกระต่าย ,รพช.
5 25-03-2557 New M- บ.ทุ่งมัดใต้ หมู่ที่ 10 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต  วังตะแบก ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
6 31-03-2557 New M+ บ.คลองหว้ยยั้ง หมู่ที่ 01 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกร  หนองหัววัว ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
7 06-04-2557 EP-Meningitis บ.ศรีสกุณา หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒ  หนองนกชุม ,สอ.ต.  ทรายทองวัฒนา ,รพช.

Untitled Document Untitled Document
  ประสิทธิภาพ การส่งข้อมูล 21 แฟ้มประจำเดือนมีนาคม 2557 แยกราย สสอ. และโรงพยาบาล
Untitled Document
รพสต.ที่ยังไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือน มีนาคม 2557
1) 07213 บ่อทอง ,สถานีอนามัย 2) 22957 เทศบาลเมือง(บ่อหมัก)
รพสต.ที่ข้อมูล 21 แฟ้มมีปัญหา เดือนมีนาคม 2557
1) 07149 คลองดู่ ,รพ.สต. 2) 07154 นครชุม ,รพ.สต. 3) 99790 ศสช.(เทศา)
    is Online
Untitled Document
  ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 055 705187-88 ต่อ 125 ,เบอร์ตรง 055 705191
  แหล่งซ๊อสโค้ดสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ : PHP, JavaScript, Goragod, Thaicreate, Codetukyang