สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เสาร์, 01 พฤศจิกายน 2557
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
ประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 3...
      นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 3 (คปสข.) โดยนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ น...
โพสต์ : 31/10/2014,11:56 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
บูรณาการงานคุณภาพ กับ Service Plan...
    วันนี้ (30 ตุลาคม 2557) เวลา 13.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมบูรณาการงานคุณภาพ กับ Service Plan ณ ห้อง...
โพสต์ 30/10/2014 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ. ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย...
    วันนี้ (29ตุลาคม 2557) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเ...
โพสต์ 29/10/2014 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ. ลงพื้นที่...
    ช่วงบ่ายวันนี้ (28 ตุลาคม 2557) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุ...
โพสต์ 28/10/2014 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ...มอบรถจักรยาน...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบรถจักรยาน ให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม "สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิ...
โพสต์ 24/10/2014 อ่านเพิ่ม
วันปิยมหาราช 2557...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะบรมราชานุเสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
โพสต์ 23/10/2014 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

20-10-2557
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1/2557 (ต.ค.56-มี.ค.57)   (158 View) 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
31-10-2557
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสร้าง"วิหาร ลานธรรม"    (4 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
31-10-2557
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ    (7 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
29-10-2557
ขอร่วมอนุโมทนาในการทอดกฐินที่พักสงฆ์ถ้ำแสงเพชร    (8 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
27-10-2557
รายละเอียดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2558    (23 View) 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

24-10-2557
การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองล...    (35 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
24-10-2557
ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น ที่โรงพยาบาลบึงสามัคคี     (30 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
24-10-2557
ประกาศประกวดราคายูนิตทำฟัน    (33 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
20-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (25 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
15-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (39 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (576 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (529 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

28-10-2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข    (72 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
28-10-2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (71 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
22-10-2557
รับสมัครคัดเลือกบุคลากร    (148 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
21-10-2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบั...    (68 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
03-10-2557
ขอเขิญเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์     (96 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

15-10-2557
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าประชุมฟิ้นฟูวิชาการประจำปีของท่านเข้าป...    (61 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
ประชาสัมพันธืโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช) รุ่นที่ 3    (47 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางทันตกรรม    (34 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมประชุมวิชาการภาควิขาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 3    (33 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข    (38 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 24-09-2557 New M+ บ.เกาะตาล หมู่ที่ 02 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุ  โนนตารอด ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
2 01-10-2557 New M+ บ.ปากอ่าง หมู่ที่ 01 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพ  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
3 09-10-2557 EP-Lymphnode บ.แคทอง หมู่ที่ 03 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ  หนองหัววัว ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
4 13-10-2557 New M+ บ.กัลปพฤกษ์ หมู่ที่ 10 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแ  ท่าไม้แดง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
5 15-10-2557 New M+ บ.คุยประดู่ หมู่ที่ 07 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่  คุยประดู่ ,สอ.  พรานกระต่าย ,รพช.
6 17-10-2557 New M+ บ.หนองตากล้า หมู่ที่ 02 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรา  โพธิ์พัฒนา ,สอ.  พรานกระต่าย ,รพช.
7 22-10-2557 New M+ บ.นาเหนือ หมู่ที่ 08 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  น้ำดิบ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
8 24-10-2557 New M+ บ.หนองกอง หมู่ที่ 04 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพ  หนองกอง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
9 24-10-2557 New M+ บ.ชุมชนหนองรี หมู่ที่ 24 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแ  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  กำแพงเพชร ,รพท.
10 29-10-2557 New M- บ.หนองจอก หมู่ที่ 04 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ  ท่ามะเขือ ,สอ.ต.  ทรายทองวัฒนา ,รพช.
11 30-10-2557 New M+ บ.หนองปล้อง หมู่ที่ 05 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพง  โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
12 30-10-2557 New M+ บ.หนองหลวง หมู่ที่ 03 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพ  วังประดา ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
13 30-10-2557 New M+ บ.บ่อสามแสนเหนือ หมู่ที่ 11 ต.หนองปลิง อ.เมือ  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document Untitled Document
  ประสิทธิภาพ การส่งข้อมูล 21 แฟ้มประจำเดือนตุลาคม 2557 แยกราย สสอ. และโรงพยาบาล

NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document