สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2557
1 Web Conference
13:30 - 16:30 น.
การบันทึกเว็บ MIS แผนงานโครงการ ปี 2558, ข้อมูล Setting และการส่ง 43 แฟ้ม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(จนท.รพ./สสอ./รพสต.ที่เกี่ยวข้อง)
 
1 ปฏิทินผู้บริหาร
08:30 - 14:00 น.
นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ
ศึกษาดูงาน
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2558
ณ อำเภอขาณุวรลักษบุรี (กำแพงเพชร)
 
Untitled Document
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม) อำเภอบึงสามัคคี...
      วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2557) เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) อำเภอบึงสามัคคี จำนวน 300 คน ให้นโยบายแ...
โพสต์ : 24/11/2014,10:13 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
สาธารณสุขเกมส์ 2557...
    วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2557) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเกมส์ 2557 ซึ่งจะจัดก...
โพสต์ 21/11/2014 อ่านเพิ่ม
ประชุมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ณ ห้องประชุมชากังราว สำน...
โพสต์ 20/11/2014 อ่านเพิ่ม
สสจ.กพ.ประชุมพิจารณาการย้ายของข้าราชการลูกจ้าง ...
    วันนี้(19 พฤศจิกายน 2557) เวลา 9.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมพิจารณาการย้ายของข้าราชการล...
โพสต์ 19/11/2014 อ่านเพิ่ม
รู้ทันมะเร็งเต้านม กับกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเร...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมคาราวานคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย...
โพสต์ 17/11/2014 อ่านเพิ่ม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE วิถีธรรม วิถีไทย...
    จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE วิถีธรรม วิถีไทย ประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER...
โพสต์ 10/11/2014 อ่านเพิ่ม
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

21-11-2557
ประชาสัมพันธ์มะเร็งด้วยวิธีVIA    (22 View) 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
20-11-2557
ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปั...    (24 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
20-11-2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการ    (22 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
20-11-2557
าะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาล สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน    (18 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
20-11-2557
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ    (16 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

18-11-2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ ที่โรงพยาบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร    (32 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
18-11-2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ ที่โรงพยาบาลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร    (19 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
18-11-2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัง...    (20 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
18-11-2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร ที่โรงพยาบาลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร    (20 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
18-11-2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง    (18 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (604 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (562 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

20-11-2557
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข    (79 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
20-11-2557
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (74 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
13-11-2557
สสจ.กพ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    (157 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
10-11-2557
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน...    (150 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
07-11-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข    (125 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

20-11-2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการดูแลเด็กที่มีปัญกาเด็กฯ    (25 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
20-11-2557
เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม.    (16 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
20-11-2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2557    (20 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
20-11-2557
าะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีวิตสูง สำหรับแพทย์และพยาบาลจากทั่วไป    (16 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
20-11-2557
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่.    (20 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
24-11-2014(0 วัน)DFROหมู่ที่ 05 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง ท่าขึ้น ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 05-11-2557 New M+ บ.นาบ่อคำ หมู่ที่ 01 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพ  แม่นารี ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
2 11-11-2557 New M+ บ.สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 06 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพ  นครชุม ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
3 13-11-2557 New M+ บ.ปากอ่างใน หมู่ที่ 03 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพง  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
4 13-11-2557 New M+ บ.ชุมชนบ่อแขก หมู่ที่ 25 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแ  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  กำแพงเพชร ,รพท.
5 14-11-2557 New M+ บ.ดงมะนาว หมู่ที่ 02 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพช  บ้านไร่ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
6 15-11-2557 New M+ บ.ดอนพัฒนา หมู่ที่ 20 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเ  แม่นารี ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
7 18-11-2557 EP-Pleuritis บ.ใหม่เริงกระพง หมู่ที่ 13 ต.หินดาต อ.ปางศิลา  หินดาต ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
    is Online
Untitled Document