สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
อังคาร, 21 ตุลาคม 2557
2 ปฏิทินผู้บริหาร
08:30 - 12:00 น.
นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
ร่วมงาน กิจกรรม
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2558
ณ วัดอมฤต หมู่ 8 ต.ลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร (กำแพงเพชร)
09:30 - 16:30 น.
นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ
ประชุม อบรม
ประชุมผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร (นนทบุรี)
 
Untitled Document
วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2557...
      วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข เนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ได้ทรงสำเร็...
โพสต์ : 20/10/2014,22:55 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
นพ.สสจ. ลงพื้นที่ อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอโกสัมพีนคร...
    วันนี้ (16 ตุลาคม 2557) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เพื่อติดตามการดำเนินงานตาม 4 ประเด็...
โพสต์ 16/10/2014 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ห่วงสุขภาพประชาชนช่วงปลายฝนต้นห...
    นายเเพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ห่วงสุขภาพประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลง จึ...
โพสต์ 14/10/2014 อ่านเพิ่ม
จับรางวัลมอบโชครถจักรยาน...
    เวลา 15.35 น. วันนี้ (10 ตุลาคม 2557)นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จับรางวัลมอบโชครถจักรยาน จากการตอบแบบสอบถามของผู...
โพสต์ 10/10/2014 อ่านเพิ่ม
ประชุมจัดทำแผนงานสาธารณสุข...
    วันนี้ (10 ตุลาคม 2557) เวลา 9.00 น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการดำเนินการงานสาธารณส...
โพสต์ 10/10/2014 อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะกรรมการเขต 3...
    วันนี้ (8 ตุลาคม 2557) นายแพทย์สุขุม กาญจนภิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรร...
โพสต์ 08/10/2014 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

20-10-2557
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1/2557 (ต.ค.56-มี.ค.57)   (31 View) 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
21-10-2557
ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสารการจัดสร้างพระบูชาพิมพ์พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยฯ    (1 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
21-10-2557
การรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวง    (7 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ญาดา ชูกลิ่น)
16-10-2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์    (18 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
16-10-2557
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557    (17 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

20-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (6 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
15-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (16 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
15-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (12 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
15-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ ของสสจ.กพ.    (14 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
15-10-2557
ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน 4 เครื่อง    (26 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (562 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (517 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

21-10-2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบั...    (4 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
03-10-2557
ขอเขิญเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์     (78 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-09-2557
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (298 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
28-08-2557
หนังสือแจ้งขอสละสิทธิ์เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก    (329 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
28-08-2557
หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก    (271 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

15-10-2557
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าประชุมฟิ้นฟูวิชาการประจำปีของท่านเข้าป...    (28 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
ประชาสัมพันธืโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช) รุ่นที่ 3    (21 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางทันตกรรม    (15 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมประชุมวิชาการภาควิขาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 3    (12 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข    (15 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 18-09-2557 Tranfer In บ.วังทองหลาง หมู่ที่ 14 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพง  บ้านไร่ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
2 01-10-2557 New M- บ.หนองอ้อ หมู่ที่ 09 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่า  คลองพิไกร ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
3 01-10-2557 New M+ บ.ปากอ่าง หมู่ที่ 01 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพ  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
4 06-10-2557 New M+ บ.แม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 02 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ  แม่ลาด ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
5 13-10-2557 New M+ บ.กัลปพฤกษ์ หมู่ที่ 10 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแ  ท่าไม้แดง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
6 15-10-2557 New M+ บ.แก้วสระ หมู่ที่ 08 ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพ  บ่อแก้ว ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
7 17-10-2557 New M+ บ.วังทองหลาง หมู่ที่ 14 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพง  บ้านไร่ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
8 21-10-2557 New M+ บ.ป่าพุทรา หมู่ที่ 03 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษ  ป่าพุทรา ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.

Untitled Document Untitled Document
  ประสิทธิภาพ การส่งข้อมูล 21 แฟ้มประจำเดือนกันยายน 2557 แยกราย สสอ. และโรงพยาบาล
Untitled Document
รพสต.ที่ยังไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือน กันยายน 2557
1) 07179 แก้วสุวรรณ ,รพ.สต. 2) 07197 ดอนแตง ,รพ.สต.
รพสต.ที่ข้อมูล 21 แฟ้มมีปัญหา เดือนกันยายน 2557
1) 07176 สักขี ,รพ.สต. 2) 07231 คุยป้อม ,รพ.สต. 3) 10557 คลองปลาสร้อย ,สถานีอนามัย

NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
    is Online
Untitled Document