สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
อาทิตย์, 02 สิงหาคม 2558
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
ซ้อมกิจกรรมปั่นจักรยาน..."BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่"
   เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 13.00 น. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซ้อมกิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่" โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ เหล่านักปั่นจากชมรมจักรยาน และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมซ้อมปั่นจักรยานทดสอบเส้นทาง สำหรับการซ้อมปั่นครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของเส้นทาง จุดบริการน้ำดื่ม ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยที่มีหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร กำกับดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์พยาบาลดูแลตลอดเส้นทาง
โพสต์ : 29-07-2015,07:48 น. (1 รูป » 92 view) อ่านเพิ่ม
รับการประเมินคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านโรคไม่ติดต่อ ระดับเขต
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านโรคไม่ติดต่อ ประเมินคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านโรคไม่ติดต่อ ระดับเขต โดยคณะกรรมการจากเขตตรวจราชการ ณ สำนักงานสาธารณุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค เผยแพร่การดำเนินงานพร้อมเชิดชูเกียรติ ในงานมหกรรมสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2015) วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
โพสต์ : 28-07-2015 (1 รูป » 36 view) อ่านเพิ่ม
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังทีมหมอครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2558
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังทีมหมอครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2558 ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร จากการดำเนินงานของทีมหมอครอบครัวมาในระยะหนึ่ง ทำให้เกิดผลการทำงานและได้พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ โดยมีภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนมากขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังทีมหมอครอบครัวขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับทีมหมอครอบครัว และเผยแพร่ผลงานรูปแบบความสำเร็จที่ดี (Best Practice) ให้เป็นต้นแบบนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในชุมชนของทีมหมอครอบครัวในแต่ละอำเภอ ซึ่งจะทำให้ทีมหมอครอบครัวมีมุมมองของการดำเนินงานได้อย่างกว้างขวาง และครอบคลุม มองเห็นโอกาสพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักหรือผลผลิตของบริการปฐมภูมิที่สำคัญ 2 ประการคือ การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ด้วยลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค (Self care) และการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็น อย่างเสมอภาค การพัฒนาทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างให้ระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็ง ประชาชนมีช่องทางการสื่อสารและขอคำปรึกษา เพื่อให้ทุกครัวเรือนเสมือนมีญาติเป็นหมอ พึ่งพาได้ สามารถดูแลและเข้าไปจัดการให้บริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน พร้อมทั้งสร้างแกนนำครอบครัว เพื่อให้มีความรู้ด้านสุขภาพที่จำเป็นแก่ครัวเรือนสามารถช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น ดูแลต่อเนื่องกับผู้ให้บริการสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
โพสต์ : 28-07-2015 (2 รูป » 46 view) อ่านเพิ่ม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
วันนี้(27 กรกฎาคม 2558) เวลา 8.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง หมู่ 4 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน
โพสต์ : 27-07-2015 (1 รูป » 97 view) อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.ลงพื้นที่เยี่ยม รพ.สต.
เช้าวันนี้(27 กรกฎาคม 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร
โพสต์ : 27-07-2015 (1 รูป » 68 view) อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document
27 กรกฎาคม 2558
จังหวัดกำแพงเพชรซ้อมปั่นจักรยาน
39 view
27 กรกฎาคม 2558
สสจ.กำแพงเพชรรับการประเมินคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านโรคไม่ติดต่อ
31 view
27 กรกฎาคม 2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังทีมหมอครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2558
19 view
14 กรกฎาคม 2558
กำแพงเพชร เข้าร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2015
58 view
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

14-07-2558
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2/2557 (ณ 1 ต.ค.57)  (205 View) 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
27-07-2558
การคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2558    (15 View) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
26-07-2558
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น    (14 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-07-2558
ขออนุญาตติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์    (16 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-07-2558
รับย้าย รับโอนข้าราชการ    (19 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

28-07-2558
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่โรงพยาบาลขาณุวรลั...    (17 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
02-07-2558
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 3)    (89 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
02-07-2558
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ที่ โรงพยาบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเ...    (53 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
30-06-2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    (77 View) 
โพสต์โดย คลองลาน ,รพช. (วรณัน จันทร์ใจ)
30-06-2558
ประกาศศอบราคารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รพ.ทรายทองวัฒนา     (67 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ยังไม่มีประกาศราคายาในระบบ

Untitled Document

24-07-2558
สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา    (123 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
24-07-2558
รพ.บ้านหมี่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา    (45 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
15-07-2558
จ.อุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา    (101 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
03-07-2558
สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา    (67 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
03-07-2558
จ.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา    (77 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

26-07-2558
ขอเรียญเชิญบุคคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ    (24 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-07-2558
ขอเรียนเชิญเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สาขาวิชาการบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์    (18 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-07-2558
ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (14 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-07-2558
เชิญชวนฝึกอบรม PALS Provider 2015    (16 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-07-2558
ขอเชิญผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี    (12 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
01-08-2015(1 วัน)DFหมู่ที่ 11 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร คลองดู่ ,สอ.กำแพงเพชร ,รพท.
30-07-2015(3 วัน)DHFหมู่ที่ 07 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
30-07-2015(3 วัน)DFหมู่ที่ 09 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร คลองดู่ ,สอ.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 13-07-2558 New M+ บ.หนองตาเถร หมู่ที่ 13 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  โค้งวิไล ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
2 14-07-2558 New M+ บ.นาร้อยไร่ หมู่ที่ 08 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  โค้งวิไล ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
3 16-07-2558 EP-Lymphnode บ.ชุมชนท่อทองแดง หมู่ที่ 05 ต.ในเมือง อ.เมือง  ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศา)  กำแพงเพชร ,รพท.
4 16-07-2558 EP-Meningitis บ.ลานทองน้อย หมู่ที่ 12 ต.วังควง อ.พรานกระต่า  ลานทอง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
5 17-07-2558 New M+ บ.เกาะหมู หมู่ที่ 01 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ  ท่ามะเขือ ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
6 22-07-2558 New M+ บ.ลานดอกไม้ หมู่ที่ 01 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแ  ท่าไม้แดง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
7 29-07-2558 EP-Lymphnode บ.วังใหม่ หมู่ที่ 19 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ  โกสัมพี ,สอ.ต.  โกสัมพีนคร ,รพช.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document