สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เสาร์, 29 พฤศจิกายน 2557
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
กิจกรรมคาราวานคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)...
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี และหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมให้บริการความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และตรวจคัดกรองผู้...
โพสต์ : 27/11/2014,11:12 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) อำเภอทรายทองวัฒนา...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขที่...
โพสต์ 25/11/2014 อ่านเพิ่ม
ลงพื้นที่อำเภอบึงสามัคคี...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอบึงสามัคคี ทั้งนี้ได้เยี่ยมผู้ป่วยในตึกชายของโรงพยาบาลบึงสามัคคี พร้อมเ...
โพสต์ 24/11/2014 อ่านเพิ่ม
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม) อำเภอบึงสามัคคี...
    วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2557) เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)...
โพสต์ 24/11/2014 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขเกมส์ 2557...
    วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2557) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเกมส์ 2557 ซึ่งจะจัดก...
โพสต์ 21/11/2014 อ่านเพิ่ม
ประชุมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ณ ห้องประชุมชากังราว สำน...
โพสต์ 20/11/2014 อ่านเพิ่ม
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

26-11-2557
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี    (14 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
26-11-2557
ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมใจสร้างวัดใหม่ประเทศลาวเพื่อน้อมถวายอ...    (16 View) 
โพสต์โดย ( )
24-11-2557
การนิเทศติดตามการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน    (31 View) 
โพสต์โดย โกสัมพีนคร ,สสอ. (ชัยทัต ปัททุม)
21-11-2557
ประชาสัมพันธ์มะเร็งด้วยวิธีVIA    (46 View) 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
20-11-2557
ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปั...    (37 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

27-11-2557
าขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานก่อสร้างที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้...    (15 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
27-11-2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ สสอ.คลองลาน ...    (13 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
18-11-2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ ที่โรงพยาบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร    (48 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
18-11-2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ ที่โรงพยาบาลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร    (31 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
18-11-2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัง...    (32 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (615 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (571 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

20-11-2557
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข    (140 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
20-11-2557
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (106 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
13-11-2557
สสจ.กพ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    (194 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
10-11-2557
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน...    (172 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
07-11-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข    (147 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

27-11-2557
ขอเชิญประชุม MM Conference    (19 View) 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (วรวรรณ รินทพล)
27-11-2557
NCD & CD ฉบับนักวิชาการ    (16 View) 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
27-11-2557
NCD & CD ฉบับผู้บริหาร    (15 View) 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
20-11-2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการดูแลเด็กที่มีปัญกาเด็กฯ    (49 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
20-11-2557
เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม.    (27 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
28-11-2014(1 วัน)DFหมู่ที่ 04 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน คลองไพร ,สอ.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 18-11-2557 EP-Pleuritis บ.ใหม่เริงกระพง หมู่ที่ 13 ต.หินดาต อ.ปางศิลา  หินดาต ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.
2 24-11-2557 New M+ บ.คลองแม่ลาย หมู่ที่ 03 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก  คลองแม่ลาย ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
3 27-11-2557 New M+ บ.คลองแม่ลาย หมู่ที่ 03 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก  คลองแม่ลาย ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
4 27-11-2557 New M+ บ.มอพระธาตุ หมู่ที่ 01 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแ  ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document