สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ศุกร์, 18 เมษายน 2557
1 ปฏิทินผู้บริหาร
08:30 - 16:30 น.
นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
นิเทศงาน
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติดอำเภอ ประจำปี 2557
ณ ศพส.อ. บึงสามัคคี (กำแพงเพชร)
 
1 กิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน
08:30 - 16:30 น.
งานพัฒนาบุคลากร
จัดประชุม-อบรม
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ(DHS)
ทีมงานDHS คลองลานและไทรงาม (โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร)(30คน)
ณ ห้องวชิรปราการ (กำแพงเพชร)
 
Untitled Document
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร...สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2557...
      วันนี้ (17 เมษายน 2557)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ในเวลา 10.30 น. ประ...
โพสต์ : 17/04/2014,14:14 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
มอบนโยบายทันตแพทย์ เภสัชกร ใหม่ ปีงบประมาณ 2557 ...
    วันนี้ (17 เมษายน 2557) เวลา 9.45 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบนโยบายทันตแพทย์ เภสัชกร ใหม่ ปีงบประมาณ 2557 ...
โพสต์ 17/04/2014 อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...
    วันนี้ (14 เมษายน 2557) นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเดินตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเพืื่อเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงสง...
โพสต์ 14/04/2014 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เตือน...เล่นน้ำสงกรานต์ ระวังโร...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน คนส่วนใหญ่ก็จะกล...
โพสต์ 13/04/2014 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย...
    บ่ายวันที่11 เมษายน 2557 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เจ...
โพสต์ 12/04/2014 อ่านเพิ่ม
ประชุมปรับมาตรฐานการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากและเทคนิคการทำเคลือบหล...
    วันนี้ (11 เมษายน 2557) เวลา 9.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมปรับมาตรฐานการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากและเทคนิคการทำเคลือบหลุ...
โพสต์ 11/04/2014 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

11-04-2557
แจ้งแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางขอ...    (29 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
11-04-2557
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (35 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
10-04-2557
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล    (20 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
03-04-2557
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2557    (76 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
03-04-2557
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรัับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา    (38 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

10-04-2557
ประกาศสอบราคา    (27 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
09-04-2557
ขอเชิญร่วมเสนอราคายา    (29 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-04-2557
ประกาศเลื่อนเปิดซองสอบราคาซื้อแถบตรวจฯและชุดตรวจน้ำตาลในเลือด    (20 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
28-03-2557
ประกาศสอบราคา    (91 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
25-03-2557
ขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุการแพทย์    (79 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (258 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (256 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

12-03-2557
จ.สมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา    (159 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
26-02-2557
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ    (411 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
26-02-2557
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้า...    (364 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
19-02-2557
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป     (177 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
19-02-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและเภสัช...    (351 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

11-04-2557
ประชุม/อบรม/สัมมนา 7 เรื่อง    (33 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
11-04-2557
ประชุม/อบรม/สัมมนา 3 เรื่อง    (23 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
11-04-2557
ประชุม/อบรม/สัมมนา 3 เรื่อง    (25 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
11-04-2557
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (26 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
02-04-2557
หน่วยงานต่างๆส่งหนังสือเชิญประชุม อบรม สัมมนา จำนวน 3 เรื่อง    (70 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
17-04-2014(1 วัน)DHFหมู่ที่ 05 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง วังยาง ,สอ.ต.คลองขลุง ,รพช.
17-04-2014(1 วัน)DHFหมู่ที่ 04 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.คลองขลุง ,รพช.
17-04-2014(1 วัน)DFหมู่ที่ 01 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง วังยาง ,สอ.ต.คลองขลุง ,รพช.
17-04-2014(1 วัน)DHFหมู่ที่ 01 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง วังยาง ,สอ.ต.คลองขลุง ,รพช.
17-04-2014(1 วัน)DHFหมู่ที่ 01 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง วังยาง ,สอ.ต.คลองขลุง ,รพช.
17-04-2014(1 วัน)DFหมู่ที่ 09 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.คลองขลุง ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 08-12-2556 New M+ บ.อาชานุสรณ์ หมู่ที่ 07 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบ  ลานกระบือ ,รพช.  ลานกระบือ ,รพช.
2 17-02-2557 New M+ บ.บ่อถ้ำ หมู่ที่ 02 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี  บ่อถ้ำ ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
3 25-02-2557 Others M- บ.หนองทอง หมู่ที่ 10 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย  เขาคีริส ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
4 04-03-2557 EP-Meningitis บ.บ่อมะเฟือง หมู่ที่ 01 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรา  พรานกระต่าย ,รพช.  พรานกระต่าย ,รพช.
5 04-03-2557 EP-Meningitis บ.บ่อมะเฟือง หมู่ที่ 01 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรา  พรานกระต่าย ,รพช.  พรานกระต่าย ,รพช.
6 26-03-2557 New M+ บ.จอมทองพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอ  หินดาต ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.
7 27-03-2557 New M+ บ.ปางลับแล หมู่ที่ 04 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำ  หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต.  คลองลาน ,รพช.
8 01-04-2557 New M- บ.อ่างทอง หมู่ที่ 11 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำ  ช้างคับ ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
9 01-04-2557 New M- บ.วังสลักพระ หมู่ที่ 04 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลัก  สลกบาตร ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
10 02-04-2557 New M+ บ.หนองตาเถร หมู่ที่ 13 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  โค้งวิไล ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.

Untitled Document Untitled Document
  ประสิทธิภาพ การส่งข้อมูล 21 แฟ้มประจำเดือนมีนาคม 2557 แยกราย สสอ. และโรงพยาบาล
Untitled Document
รพสต.ที่ยังไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือน มีนาคม 2557
1) 07169 ยางเรียง ,รพ.สต. 2) 07193 ป่าพุทรา ,รพ.สต. 3) 07196 ดงดำ ,รพ.สต. 4) 07201 วังน้ำพุ ,รพ.สต. 5) 07205 วังหามแห ,รพ.สต. 6) 14039 ส่องตาแล ,รพ.สต. 7) 07210 แม่ลาด ,รพ.สต. 8) 07213 บ่อทอง ,สถานีอนามัย 9) 07215 โนนทัน ,รพ.สต. 10) 07242 ประดู่งาม ,รพ.สต. 11) 07248 หนองหล่ม ,รพ.สต. 12) 07252 เพชรเจริญ ,สถานีอนามัย 13) 26104 ป่าคา ,รพ.สต. 14) 22957 เทศบาลเมือง(บ่อหมัก) 15) 24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ 16) 25041 เทศบาลช่องลม ,ศูนย์ฯ 17) 99790 ศสช.(เทศา)
รพสต.ที่ข้อมูล 21 แฟ้มมีปัญหา เดือนมีนาคม 2557
1) 07185 คลองไพร ,รพ.สต.
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document
  ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 055 705187-88 ต่อ 125 ,เบอร์ตรง 055 705191
  แหล่งซ๊อสโค้ดสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ : PHP, JavaScript, Goragod, Thaicreate, Codetukyang