สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top


หมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล
1  10721 กำแพงเพชร ,รพท.0815342315
2  11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.055736120
3  11229 ไทรงาม ,รพช.055791006
4  11230 คลองลาน ,รพช.055786675
5  11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.055779013
6  11232 คลองขลุง ,รพช.055781006
7  11233 พรานกระต่าย ,รพช.0948414638
8  11234 ลานกระบือ ,รพช.
9  11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.055862208
10  11236 ปางศิลาทอง ,รพช.055741951
11  14135 บึงสามัคคี ,รพช.055733333
12  28010 โกสัมพีนคร ,รพช.055714081
 

Note : หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขได้ที่ "Your Profile " (ล็อกอินเข้าระบบก่อน)


Untitled Document