สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top


หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
1  00660 เมืองกำแพงเพชร ,สสอ.055713167
2  00661 ไทรงาม ,สสอ.055791008
3  00662 คลองลาน ,สสอ.055786150
4  00663 ขาณุวรลักษบุรี ,สสอ.055779013
5  00664 คลองขลุง ,สสอ.0620959209
6  00665 พรานกระต่าย ,สสอ.055761015
7  00666 ลานกระบือ ,สสอ.055769126
8  00667 ทรายทองวัฒนา ,สสอ.055862176
9  00668 ปางศิลาทอง ,สสอ.055727029
10  00669 บึงสามัคคี ,สสอ.055772510
11  00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.055714633
 

Note : หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขได้ที่ "Your Profile " (ล็อกอินเข้าระบบก่อน)


Untitled Document