สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


ปางศิลาทอง ,สสอ.
กลุ่มสาธารณสุขอำเภอ 11 แห่ง


00666 ลานกระบือ ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 15 คน
โทรศัพท์ : 055769126
E-mail : panomsag@hotmail.com
00667 ทรายทองวัฒนา ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 13 คน
โทรศัพท์ : 055862176
E-mail : saithong_49@hotmail.com
00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 9 จาก 11 คน
โทรศัพท์ : 055714633
E-mail : sso_kosumpee@windowslive.com
00661 ไทรงาม ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 11 คน
โทรศัพท์ : 055791008
E-mail : sai201@windowslive.com
00662 คลองลาน ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 22 คน
โทรศัพท์ : 055786150
E-mail : sso.klonglan@gmail.com
00668 ปางศิลาทอง ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 17 จาก 21 คน
โทรศัพท์ : 055727029
E-mail :
00660 เมืองกำแพงเพชร ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 20 จาก 31 คน
โทรศัพท์ : 055713167
E-mail : muangkp@gmail.com
00669 บึงสามัคคี ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 15 จาก 16 คน
โทรศัพท์ : 055772510
E-mail :
00664 คลองขลุง ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 11 จาก 20 คน
โทรศัพท์ : 0620959209
E-mail :
00665 พรานกระต่าย ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 17 จาก 26 คน
โทรศัพท์ : 055761015
E-mail :
00663 ขาณุวรลักษบุรี ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 24 จาก 28 คน
โทรศัพท์ : 055779013
E-mail : ไม่มี


Untitled Document