สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07212 วังแขม ,สถานีอนามัยบุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
บังอร โมราสุข  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เพ็ญนภา อุฤทธิ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
โกศล ดาวงษ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document