สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07241 ประชาสุขสันต์ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
ปาณิสรา สุรเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุขกาย สังข์ยก  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
ฐปนนท์ ผ่องเกษม  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document