สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพัสดุ ปีงบประมาณ 2559
  1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียน (PDF MB, 458 view)
โพสต์เมื่อ 2018-06-14 08:49:40 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  2. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียน (PDF MB, 444 view)
โพสต์เมื่อ 2018-06-14 08:49:15 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  3. การอุทธรณ์การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (PDF 0.04MB, 564 view)
โพสต์เมื่อ 2016-11-15 11:57:00 น. โดย ลลิดา แจ่มจำรัส
ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์
ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
	สถานที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
	ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
	โทรศัพท์ 055-705154
	Hotline : 1567
									
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
	สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
	ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
	โทรศัพท์ 055-705154
	Hotline : 1567
									
ร้องเรียนสำนักนายกรัฐมนตรี
	ตู้ ปณ.1111 เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องติดแสตมป์ 
	http://www.1111.go.th
									
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
ปัญหาเกี่ยวกับ หน่วยงาน เว็บไซต์ติดต่อ
1. ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด วัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th
2. ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการรักษาพยาบาลหรือบริการของแพทย์ สำนักงานแพทย์สภา http://www.tmc.or.th
3. บริการสถานพยาบาลเอกชน (คลีนิกลดความอ้วน โพลีคลีนิก โรงพยาบาลเอกชน) กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข http://mrd-hss.moph.go.th/home/
4. ราคาสินค้า การกักตุนสินค้า ไม่ติดป้ายราคา มาตราชั่ง ตวง วัด คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น กรมการค้าภายใน http://www.dit.go.th
5. พานิชอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th
6. การประกันภัยประเภทต่างๆ กรมการประกันภัย http://www.doi.go.th
7. คุณภาพและมาตราฐานของผลิตภัณฑ์ สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th
8. สอบถาม ร้องเรียน การอนุญาตจัดสรรที่ดิน กองควบคุมธุรกิจที่ดิน  กรมที่ดิน http://www.dol.moi.go.th
9. คดีด้านเศรษฐกิจ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี
http://www.ecotecpolice.com/
10. ด้านการท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว http://home.touristpolice.net/
11. ด้านการขนส่งมวลชน - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ
- กระทรวงคมนาคม
http://www.bmta.co.th/
http://portal.mot.go.th/
12. ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการปกครอง กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย http://www.dopa.go.th
Untitled Document