สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

Untitled Document
 
  สำหรับบุคลากรในสังกัด สสจ.กำแพงเพชรเท่านั้น
   
CID 13 หลัก:
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ตำแหน่ง :
ระดับ :
สถานที่ปฏิบัติงาน :
ฝ่ายหรือหน่วยงาน :
ระดับปฏิบัติงาน :
E-mail address :
โทรศัพท์ส่วนตัว :
อัพโหลดรูปส่วนตัว :
  (jpg,png,gif เท่านั้น)
C5T8G
ยืนยันรหัสด้านบน :
 
 


สิทธิสำหรับสมาชิก

1.ดาวน์โหลดหนังสือราชการ
2.แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
3.อัพโหลดภาพกิจกรรม
4.ดูรายละเอียดเงินเดือน
(สำหรับข้าราชการ)
และอื่นๆ อีกในอนาคต