สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
อังคาร, 30 กันยายน 2557
4 ปฏิทินผู้บริหาร
11:00 - 12:00 น.
นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ
ประชุม อบรม
ประธานประชุมผู้บริหาร ผอ.รพท./รพช./สสอ./นวก.ชช/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ณ สสจ.กำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
11:00 - 12:00 น.
นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
ประชุม อบรม
ประชุมผู้บริหาร ผอ.รพท./รพช./สสอ./นวก.ชช/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ณ สสจ.กำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
13:00 - 16:30 น.
นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ
ประธาน
ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานสาธารณสุขจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2557
ณ สสจ.กำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
13:00 - 16:30 น.
นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
ประชุม อบรม
ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2557
ณ สสจ.กำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
 
2 กิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน
29-09-2557 - 30-09-2557
งานควบคุมโรค
จัดประชุม-อบรม
อบรมฟื้นฟู อาสาสมัครกู้ชีพ 6 รุ่น
อปท.รุ่น 5 (100คน)
ณ สสจ.กำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
08:30 - 16:30 น.
งานพัฒนายุทธศาสตร์
จัดประชุม-อบรม
ประชุม คปสจ. ประจำเดือนกันยายน 2557
คณะกรรมการ คปสจ./พบส./หน.บริหาร/หน.ฝ่ายการพยาบาล ทุกแห่ง/ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ อำเภอและโรงพยาบาล(90คน)
ณ ห้องประชุม สสจ.กำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
 
Untitled Document
ประชุมคปสจ.ประจำเดือนกันยายน 2557 ...
      วันนี้ (30 กันยายน 2557) เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานสาธารณสุขจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2557 ณ ห้องประชุมว...
โพสต์ : 30/09/2014,10:36 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร...
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานเลี้ยง เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอา...
โพสต์ 27/09/2014 อ่านเพิ่ม
มหกรรมพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอเขตภาคเหนือ ปี 2557...
    นายแพทย์สุขุม กาญจนภิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต พื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการมหกรรมพัฒนาเครือ...
โพสต์ 25/09/2014 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.ลงพื้นที่อำเภอลานกระบือ...
    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้...
โพสต์ 25/09/2014 อ่านเพิ่ม
ร่วมรำลึกวันมหิดล...
    วันที่ 24 กันยายน เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพร...
โพสต์ 24/09/2014 อ่านเพิ่ม
อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข รวมพลังสร้างสมานฉันท์ คืนความส...
    วันนี้ (24 กันยายน 2557) เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธาร...
โพสต์ 24/09/2014 อ่านเพิ่ม
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

Untitled Document

12-09-2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (72 View) 
โพสต์โดย คลองลาน ,รพช. (วรณัน จันทร์ใจ)
09-09-2557
ประกาศสอบราคา  (58 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
08-09-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน    (60 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
08-09-2557
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    (62 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
01-09-2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  (37 View) 
โพสต์โดย คลองลาน ,รพช. (วรณัน จันทร์ใจ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (524 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (480 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

15-09-2557
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (199 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
28-08-2557
หนังสือแจ้งขอสละสิทธิ์เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก    (278 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
28-08-2557
หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก    (226 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
25-08-2557
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำ...    (487 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
25-08-2557
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำ...    (374 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

29-09-2557
7ขอควาอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับปารอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม  (5 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
29-09-2557
7ขอควาอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับปารอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม  (4 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
29-09-2557
1ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ  (3 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
29-09-2557
1ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ  (3 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
29-09-2557
1ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ    (8 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
30-09-2014(0 วัน)DFROหมู่ที่ 03 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร คลองแม่ลาย ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 24-03-2557 EP-Spine บ.วังตาช่วย หมู่ที่ 07 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลัก  วังชะพลู ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
2 06-04-2557 New M+ บ.โนนตารอด หมู่ที่ 04 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบ  โนนตารอด ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
3 21-04-2557 New M+ บ.แสงธรรม หมู่ที่ 17 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบ  วังชะพลู ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
4 16-05-2557 New M- บ.เขาชนกัน หมู่ที่ 07 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษ  ปางมะค่า ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
5 30-05-2557 New M+ บ.วังเจ้า หมู่ที่ 05 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี  โนนพลวง ,สอ.ต.  บึงสามัคคี ,รพช.
6 01-06-2557 EP-Pleuritis บ.บึงกอก หมู่ที่ 08 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุ  ป่าพุทรา ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
7 03-06-2557 New M+ บ.พงษ์สัก หมู่ที่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี  ชายเคือง ,สอ.  บึงสามัคคี ,รพช.
8 06-06-2557 New M+ บ.แสนตอ หมู่ที่ 02 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
9 09-06-2557 New M+ บ.หนองชายกลอย หมู่ที่ 08 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลัก  ยางสูง ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
10 18-06-2557 New M+ บ.เกาะตาล หมู่ที่ 02 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุ  โนนตารอด ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
11 22-06-2557 EP-Meningitis บ.หนองตะแบก หมู่ที่ 04 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลัก  วังชะพลู ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
12 27-06-2557 New M+ บ.ดำรงธรรม หมู่ที่ 09 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุ  ดงดำ ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
13 03-07-2557 EP-Spine บ.ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 16 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลัก  ส่องตาแล ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
14 08-07-2557 New M+ บ.โนนม่วง หมู่ที่ 05 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
15 10-07-2557 New M- บ.หนองจรเข้ หมู่ที่ 07 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย  ท่าไม้ ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
16 10-07-2557 New M+ บ.ใหม่ธงชัย หมู่ที่ 21 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลัก  เกาะแก้ว ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
17 14-07-2557 EP-Eolitis บ.สลกบาตร หมู่ที่ 01 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุ  สลกบาตร ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
18 21-07-2557 New M- บ.โคกสอาด หมู่ที่ 06 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุ  โนนตารอด ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
19 25-07-2557 New M- บ.ป่าพุทรา หมู่ที่ 03 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษ  ป่าพุทรา ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
20 04-08-2557 New M- บ.บ้านกล้วย หมู่ที่ 03 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบ  ยางสูง ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
21 04-08-2557 New M+ บ.โป่งดู่ หมู่ที่ 09 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบ  วังชะพลู ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
22 09-08-2557 EP-Others บ.ไร่ดอนแตง หมู่ที่ 06 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลัก  ดอนแตง ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
23 15-08-2557 Others M- บ.คลองไพร หมู่ที่ 04 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน  คลองไพร ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
24 18-08-2557 New M+ บ.หนองเหมือดเหนือ หมู่ที่ 07 ต.แสนตอ อ.ขาณุวร  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
25 20-08-2557 New M+ บ.ใหม่บ่อถ้ำ หมู่ที่ 18 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษ  บ่อถ้ำ ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
26 23-08-2557 New M+ บ.บึงพระนางทอง หมู่ที่ 08 ต.ช่องลม อ.ลานกระบื  เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริกาารสาธารณสุข  ลานกระบือ ,รพช.
27 24-08-2557 EP-Meningitis บ.โนนม่วง หมู่ที่ 05 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
28 26-08-2557 Tranfer In บ.แม่นารี หมู่ที่ 05 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพ  แม่นารี ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
29 27-08-2557 New M- บ.หนองปล้อง หมู่ที่ 07 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลัก  วังหามแห ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
30 27-08-2557 EP-Pleuritis บ.อุบลสามัคคี หมู่ที่ 09 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองว  ทุ่งทอง ,สอ.ต.  ทรายทองวัฒนา ,รพช.
31 27-08-2557 EP-Pleuritis บ.หนองปืนแตก หมู่ที่ 03 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม  หนองแม่แตง ,สอ.ต.  ไทรงาม ,รพช.
32 29-08-2557 New M- บ.โนนใหญ่พัฒนา2 หมู่ที่ 10 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม  โนนใหญ่ ,สอ.  ไทรงาม ,รพช.
33 29-08-2557 New M+ บ.บ่อกระบากใหม่ หมู่ที่ 17 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรล  ส่องตาแล ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
34 01-09-2557 New M+ บ.เกาะสบ้า หมู่ที่ 04 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพง  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
35 02-09-2557 New M+ บ.ป่าพุทรา หมู่ที่ 03 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษ  ป่าพุทรา ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
36 02-09-2557 New M+ บ.น้ำดิบ หมู่ที่ 05 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพ  น้ำดิบ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
37 05-09-2557 New M+ บ.เกาะสบ้า หมู่ที่ 04 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพง  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
38 08-09-2557 New M+ บ.แสงธรรม หมู่ที่ 17 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบ  วังชะพลู ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
39 09-09-2557 New M+ บ.ดงดำ หมู่ที่ 10 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ  มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
40 10-09-2557 New M+ บ.คลองบางทวน หมู่ที่ 03 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแ  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
41 11-09-2557 New M- บ.เณรจำ หมู่ที่ 07 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี  ดอนแตง ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
42 15-09-2557 New M- บ.มอสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลัก  ปางมะนาว ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
43 15-09-2557 New M+ บ.เกาะธำรงค์ หมู่ที่ 02 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพ  ธำมรงค์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
44 16-09-2557 New M- บ.ท่าไม้ หมู่ที่ 04 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.  ท่าไม้ ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
45 17-09-2557 EP-Spine บ.คลองสีนวลเหนือ หมู่ที่ 07 ต.ธำมรงค์ อ.เมือง  ธำมรงค์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
46 18-09-2557 New M+ บ.น้ำดิบมะพร้าว หมู่ที่ 06 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระ  ท่าไม้ ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
47 22-09-2557 New M+ บ.คลองใหญ่ใต้ หมู่ที่ 09 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพ  มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
48 22-09-2557 New M+ บ.บ่อสามแสน หมู่ที่ 06 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพ  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
49 22-09-2557 New M+ บ.สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 05 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำ  บ้านใหม่ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
50 23-09-2557 EP-Lymphnode บ.คลองสุขใจ หมู่ที่ 04 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒ  ทุ่งทอง ,สอ.ต.  ทรายทองวัฒนา ,รพช.
51 24-09-2557 New M+ บ.คลองใหญ่ใต้ หมู่ที่ 09 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพ  มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
52 24-09-2557 New M- บ.ชุมชนบ่อแขก หมู่ที่ 25 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแ  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  กำแพงเพชร ,รพท.
53 29-09-2557 New M+ บ.บ่อถ้ำ หมู่ที่ 03 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี  บ่อถ้ำ ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.

Untitled Document Untitled Document
  ประสิทธิภาพ การส่งข้อมูล 21 แฟ้มประจำเดือนสิงหาคม 2557 แยกราย สสอ. และโรงพยาบาล
Untitled Document

NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document