สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
พฤหัส, 18 ธันวาคม 2557
2 ปฏิทินผู้บริหาร
08:30 - 16:30 น.
นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ
ประธาน
กำหนดการนิเทศงานเครือข่าย จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2558 อำเภอคลองขลุง
ณ อำเภอคลองขลุง (กำแพงเพชร)
09:00 - 12:00 น.
นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ
ประธาน
ประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.และชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ อสม.จังหวัดกำแพงเพชร
ณ ตำบลสลกบาตร (กำแพงเพชร)
 
Untitled Document
นพ.สสจ.เน้นการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม...
      นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยหลัก 3 ส 3 อ คือ ส.สีล (สมาธิ ปัญญา) สวดมนต์ สนทนาธรรม ส.งดดื่มสุรา ส.บอกลาการสูบบุหรี่ อ....
โพสต์ : 17/12/2014,16:06 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
นพ.สสจ. เตือนระวังโรคไข้สุกใสระบาดหน้าหนาว ...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ห่วงสุขภาพประชาชน ในช่วงฤดูหนาวนี้ ซึ่งอากาศหนาวเย็น โรคที่มีความเสี่ยงจะระบาดได้ง่าย...
โพสต์ 15/12/2014 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และช...
โพสต์ 12/12/2014 อ่านเพิ่ม
อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายอสม....
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานสาธารณ...
โพสต์ 11/12/2014 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนใ...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า “ขณะนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนฤดู จากฤดูฝนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว เมื่อสภาพอากาศมีการเ...
โพสต์ 10/12/2014 อ่านเพิ่ม
การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน...เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสุขภ...
    “ประชาชนกำแพงเพชร มีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน” มุ่งพัฒนากระบวนทัศน์บูรณการหลักธรรมาธิปไต...
โพสต์ 08/12/2014 อ่านเพิ่ม
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

18-12-2557
รับสมัครย้ายข้าราชการโดยตัดโอนตำแหน่งหรือเพื่อไปช่วยปฏิบัติราชการ    (1 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
18-12-2557
ขอเรียนเชิญบุคลากรพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น.    (1 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
18-12-2557
ขอเรียนเชิญบุคลากรพยาบาลเข้าร่วมมอบระยะสั้น    (1 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-12-2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ    (40 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-12-2557
อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมวิชาการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด.    (30 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

03-12-2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สสอ.คลองลาน (ครั้งที่ 2)    (52 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
27-11-2557
าขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานก่อสร้างที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้...    (64 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
27-11-2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ สสอ.คลองลาน ...    (53 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
18-11-2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ ที่โรงพยาบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร    (78 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
18-11-2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ ที่โรงพยาบาลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร    (59 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (656 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (600 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

15-12-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบของตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    (69 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
11-12-2557
รพ.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป     (51 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
20-11-2557
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข    (278 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
20-11-2557
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (186 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
13-11-2557
สสจ.กพ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    (272 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

12-12-2557
หลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนังปี 2558    (25 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-12-2557
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม    (29 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-12-2557
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและให้ความรู้จากสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลฯ    (17 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-12-2557
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่    (20 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-12-2557
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่    (18 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
17-12-2014(1 วัน)DHFหมู่ที่ 03 ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร คณฑี ,สอ.ต.คลองขลุง ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 28-08-2557 EP-Spine บ.หนองผักหนาม หมู่ที่ 03 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลอง  หนองผักหนาม ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
2 21-11-2557 New M+ บ.โค้งวิไล หมู่ที่ 04 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ  โค้งวิไล ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
3 26-11-2557 New M+ บ.คลองเตย หมู่ที่ 09 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน  คลองเตย ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
4 04-12-2557 Tranfer In บ.ชุมชนสิริจิต หมู่ที่ 21 ต.ในเมือง อ.เมืองกำ  ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศา)  กำแพงเพชร ,รพท.
5 08-12-2557 New M- บ.สหธรรมพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแ  สหกรณ์ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
6 15-12-2557 New M+ บ.นาเหนือ หมู่ที่ 08 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  น้ำดิบ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
7 15-12-2557 New M+ บ.ท่าพุทรา หมู่ที่ 09 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร  ท่าพุทรา ,สอ.  โกสัมพีนคร ,รพช.
8 16-12-2557 New M+ บ.หัวยาง หมู่ที่ 02 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร  นครชุม ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
    is Online
Untitled Document