สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เสาร์, 25 ตุลาคม 2557
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
นพ.สสจ...มอบรถจักรยาน...
      นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบรถจักรยาน ให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม "สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย" ในงานประเพณี "สารทไทยกล้...
โพสต์ : 24/10/2014,13:22 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
วันปิยมหาราช 2557...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะบรมราชานุเสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
โพสต์ 23/10/2014 อ่านเพิ่ม
รัก...คิดถึง...และห่วงใย...แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง !!...
    วันนี้ (22 ตุลาคม 2557) เวลา 12.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทีมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัด เดินทางไปโรงพ...
โพสต์ 22/10/2014 อ่านเพิ่ม
ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย......
    วันนี้ (21 ตุลาคม 2557) นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารในส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมด้วยนายแพท...
โพสต์ 21/10/2014 อ่านเพิ่ม
วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2557...
    วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข เนื่องจากส...
โพสต์ 20/10/2014 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ. ลงพื้นที่ อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอโกสัมพีนคร...
    วันนี้ (16 ตุลาคม 2557) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เพื่อติดตามการดำเนินงานตาม 4 ประเด็...
โพสต์ 16/10/2014 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

20-10-2557
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1/2557 (ต.ค.56-มี.ค.57)   (84 View) 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
24-10-2557
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี 2557    (13 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
24-10-2557
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี    (13 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
24-10-2557
ขอเชิญร่วมงานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557    (13 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
24-10-2557
เชิญร่วมทำบุญถวายกฐินสามัคคี    (13 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

24-10-2557
ประกาศประกวดราคายูนิตทำฟัน    (16 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
20-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (14 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
15-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (30 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
15-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    (23 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
15-10-2557
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ ของสสจ.กพ.    (26 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (568 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (520 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-10-2557
รับสมัครคัดเลือกบุคลากร    (56 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
21-10-2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบั...    (41 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
03-10-2557
ขอเขิญเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์     (87 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-09-2557
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (314 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
28-08-2557
หนังสือแจ้งขอสละสิทธิ์เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก    (335 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

15-10-2557
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าประชุมฟิ้นฟูวิชาการประจำปีของท่านเข้าป...    (41 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
ประชาสัมพันธืโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช) รุ่นที่ 3    (38 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางทันตกรรม    (26 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมประชุมวิชาการภาควิขาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 3    (24 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15-10-2557
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข    (29 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 04-07-2557 EP-Pleuritis บ.หนองชายกลอย หมู่ที่ 08 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลัก  ยางสูง ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
2 24-09-2557 New M+ บ.เกาะตาล หมู่ที่ 02 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุ  โนนตารอด ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
3 01-10-2557 New M+ บ.ปากอ่าง หมู่ที่ 01 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพ  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
4 11-10-2557 New M+ บ.ไร่ใหม่ หมู่ที่ 07 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำ  วังแขม ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
5 13-10-2557 New M+ บ.กัลปพฤกษ์ หมู่ที่ 10 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแ  ท่าไม้แดง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
6 15-10-2557 New M+ บ.แก้วสระ หมู่ที่ 08 ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพ  บ่อแก้ว ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
7 17-10-2557 New M+ บ.นาไร่เดียว หมู่ที่ 13 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ  วังแขม ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
8 22-10-2557 New M+ บ.นาเหนือ หมู่ที่ 08 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  น้ำดิบ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
9 24-10-2557 New M+ บ.ดำรงธรรม หมู่ที่ 09 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุ  ดงดำ ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
10 24-10-2557 New M+ บ.ชุมชนหนองรี หมู่ที่ 24 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแ  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  กำแพงเพชร ,รพท.
11 24-10-2557 New M+ บ.หัวถนน หมู่ที่ 01 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแ  หัวถนน ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.

Untitled Document Untitled Document
  ประสิทธิภาพ การส่งข้อมูล 21 แฟ้มประจำเดือนกันยายน 2557 แยกราย สสอ. และโรงพยาบาล
Untitled Document
รพสต.ที่ข้อมูล 21 แฟ้มมีปัญหา เดือนกันยายน 2557

NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document