สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์, 29 สิงหาคม 2559
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
ปฐมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2559
   นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ณ วนาลีรีสอร์ท อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้คุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับอบรมด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้ทราบนโยบายสาธารณสุข ได้มีความรู้ ความเข้าใจองค์กร สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน โดยการปฐมนิเทศได้ให้ผู้เข้าอบรมพบกับบุคลากรสาธารณสุขรุ่นพี่ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานเป็นอย่างสูง เพื่อนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในงานสาธารณสุข สำหรับผู้เข้ารับการปฐมนิเทศประกอบด้วยกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558 และ ปี 2559 ซึ่งกำลังปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จากสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 5 อำเภอ 11 คน จากโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง 98 คน รวมทั้งสิ้น 109 คน ดังนี้ 1)พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 81 คน 2)นักวิชาการสาธารณสุข 12 คน 3)แพทย์แผนไทย 3 คน 4)เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 8 คน 5)เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 คน และ 6)เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 4 คน
โพสต์ : 26-08-2016,11:48 น. (7 รูป » 56 view) อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ. เปิดอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ่อแก้ว อ.ไทรงาม
วันนี้ (23 สิงหาคม 2559) เวลา 09.59 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอไทรงาม เป็นประธานเปิดอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว ตำบลพานทอง พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสมัชชา โสภณาลักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกล่าวรายงาน และมีผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดสร้างอาคารแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้วนี้ได้รับงบประมาณจากภาคประชาชนที่ร่วมใจกันบริจาคเงินปรับปรุงอาคารที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้สามารถเปิดบริการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน โดยให้บริการควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบัน มุ่งเน้นการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย อาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่การนวดเพื่อการรักษา การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การประคบสมุนไพร การนวดฝ่า และการรักษาด้วยสมุนไพร หลังจากนั้น ได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเรื่องของ อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เพื่อให้พื้นที่มีดำเนินการขยายเครือข่าย พร้อมทั้งพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
โพสต์ : 23-08-2016 (7 รูป » 56 view) อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.กำแพงเพชร และประธานสมาคมแม่บ้าน สาขากำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
วันนี้ (19 สิงหาคม 2559) เวลา 08.45 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อำเภอไทรงาม เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการนำเอาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุดใหญ่ให้บริการประชาชน มีการตรวจวินิจฉัยโรค จากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ของโรงพยาบาลชั้นนำจาก กรุงเทพมหานคร และจากหน่วยงานสถาบันฯ ต่างๆ ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ จาก ร.พ.ศิริราช ร.พ.จุฬาฯ ร.พ.เลิดสิน ร.พ.ราชวิถี ร.พ.ธรรมศาสตร์ ร.พ.ตำรวจ ร.พ.บ้านแพ้ว ร.พ.เด็ก ร.พ.เมตตาประชารักษ์ ร.พ.ธนบุรี กรมการแพทย์แผนไทย สถาบันโรคผิวหนัง หน่วยงานในพื้นที่ ฯลฯ พร้อมทั้งจ่ายยาตามอาการทันที ส่วนกรณีประชาชนที่ป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทางแพทย์จะดำเนินการประสานงานส่งถึงโรงพยาบาลในพื้นที่ หรือส่งตัวเข้ารักษาต่อที่กรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นการให้บริการแบบครบวงจร สร้างความเข้มแข็งสุขภาพดีให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส พระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
โพสต์ : 19-08-2016 (6 รูป » 73 view) อ่านเพิ่ม
สสจ.กำแพงเพชร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านสอนเพศวิถีศึกษา ระดับจังหวัดปี 2559
วันนี้ (18 สิงหาคม 2559) เวลา 10.00 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านสอนเพศวิถีศึกษา ระดับจังหวัดปี 2559 ณ เวทีกลางหน้าลานหอประชุม ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) กล่าวรายงาน และประกาศรายนามสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน ดังนี้ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานโครงการจัดการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้านในสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร มีทักษะชีวิต ครบ 6 ด้าน คือด้านพัฒนาการของมนุษย์ ด้านสัมพันธภาพ ด้านทักษะส่วนบุคคล ด้านพฤติกรรมทางเพศที่พัฒนาไปตามช่วงชีวิต ด้านสุขภาพทางเพศ ด้านสังคมวัฒนธรรม และจัดการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้านครบ 16 คาบต่อปีการศึกษา เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน และลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โพสต์ : 18-08-2016 (2 รูป » 44 view) อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2559
วันนี้ (17 สิงหาคม 2559) นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เลขาคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมด้วย
โพสต์ : 17-08-2016 (2 รูป » 44 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
16 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559
18 view
8 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชร ผลักดันขยายเครือข่ายอสค. 1 ครอบครัว 1 คน ตั้งเป้าครบ 100 %
26 view
21 กรกฎาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559
109 view
4 กรกฎาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ “การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก”
186 view
Untitled Document
16 สิงหาคม 2559
กิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559
9 สิงหาคม 2559
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร
8 สิงหาคม 2559
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) รพ.สต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย
16 สิงหาคม 2559
บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จากหน่วยเลือกตั้งต่างๆ จังหวัดกำแพงเพชร
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

27-08-2559
รับย้ายข้าราชการ    (25 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-08-2559
รับย้ายข้าราชการ    (26 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-08-2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (19 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-08-2559
สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยนำจุลสารแจ้ง    (21 View) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
26-08-2559
ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย    (22 View) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

14-07-2559
สอบราคา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   (14 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
01-06-2559
ประกวดราคา ซื้อยาเขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (85 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
25-05-2559
ประกวดราคา ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดรา...  (27 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (65 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)

Untitled Document

10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (434 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (194 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

27-08-2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏ...    (26 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
27-08-2559
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย เลื่อนระดับ) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญ...    (25 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
27-08-2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยปฏ...  (13 View) 
โพสต์โดย (รัชกร อินพรหม)
27-08-2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยปฏ...    (22 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
15-08-2559
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ    (88 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

27-08-2559
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (21 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-08-2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (20 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
18-08-2559
ขอเชิญบุคลากรในสังคมเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม    (67 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
18-08-2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ปี2559    (48 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
18-08-2559
การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17    (54 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
28-08-2016(1 วัน)DHFหมู่ที่ 09 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลานn/aกำแพงเพชร ,รพท.
27-08-2016(2 วัน)DFหมู่ที่ 05 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี โนนพลวง ,สอ.ต.ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
27-08-2016(2 วัน)DFหมู่ที่ 04 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
26-08-2016(3 วัน)DHFหมู่ที่ 05 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา ถาวรวัฒนา ,สอ.ต.ทรายทองวัฒนา ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 06-06-2559 New M+ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
2 23-07-2559 New M+ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
3 23-07-2559 New M+ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
4 23-07-2559 New M- เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
5 23-07-2559 New M+ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
6 23-07-2559 New M+ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
7 23-07-2559 New M+ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
8 23-07-2559 New M+ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
9 23-07-2559 New M- เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
10 23-07-2559 New M- เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
11 23-07-2559 New M- เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
12 23-07-2559 New M- เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
13 31-07-2559 EP-Pleuritis บ.หนองกองเหนือ หมู่ที่ 10 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำ  หนองกอง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
14 04-08-2559 New M+ บ.นาบ่อคำ หมู่ที่ 01 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพ  แม่นารี ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
15 08-08-2559 New M+ บ.เลิงกระพงษ์ หมู่ที่ 06 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลอ  คลองเตย ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
16 12-08-2559 New M- เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
17 15-08-2559 New M+ บ.ชุมชนเพชรทรายทอง หมู่ที่ 12 ต.ในเมือง อ.เมื  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  กำแพงเพชร ,รพท.
18 19-08-2559 EP-Lymphnode บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  กำแพงเพชร ,รพท.
19 19-08-2559 New M+ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
20 20-08-2559 New M+ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
21 22-08-2559 New M+ บ.ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมื  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  กำแพงเพชร ,รพท.
22 22-08-2559 New M- บ.หนองกอง หมู่ที่ 04 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพ  หนองกอง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
23 22-08-2559 EP-Lymphnode บ.เนินสว่าง หมู่ที่ 21 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพง  หนองกอง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
24 24-08-2559 EP-Lymphnode บ.นครอินทร์ หมู่ที่ 16 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเ  บ้านไร่ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.

    is Online
Untitled Document