สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
พฤหัส, 27 ตุลาคม 2559
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
   วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบ นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา เข้าร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ในการนี้มีกิจกรรมต่อเนื่องในการเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ของ ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกเทปโทรทัศน์ครั้งประวัติศาสตร์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพิธีแสดงความรักความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้าร่วมจำนวน 5300คน ณ ลานพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ (ลานพระใหญ่) ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดหน่วยปฐมพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร และสาธารณสุขอำเภอเมือง จัดหน่วยปฐมพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) เตรียมพร้อมการให้บริการในงานดังกล่าว
โพสต์ : 23-10-2016,14:48 น. (10 รูป » 66 view) อ่านเพิ่ม
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันเอชไอวี
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันเอชไอวี สำหรับกลุ่มประชากร MSM/TG/FSW ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
โพสต์ : 21-10-2016 (1 รูป » 18 view) อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.อบรมระบบข้อมูลการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดของประเทศ (บสต.) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560
วันนี้ (20 ตุลาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมระบบข้อมูลการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดของประเทศ (บสต.) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยนายศุภโชค ภูสมตา หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมด้วย การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสนองต่อนโยบายและเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการบำบัดรักษาฟื้นฟูในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแนวทางใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร (ศอ.ปส.จ.กพ.) จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบข้อมูล มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบข้อมูล บสต.ใหม่ และเพื่อวางระบบ กำกับดูแลฐานข้อมูล บสต. ในระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด เรือนจำกลางและศอ.ปส.จ.กำแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 170 คน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย อบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 จำนวน 85 คนต่อ 1 รุ่น ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เชิญชวนให้ผู้เข้ารับการอบรมยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
โพสต์ : 20-10-2016 (11 รูป » 28 view) อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.กำแพงเพชร ประธานสมาคมแม่บ้าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน)
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ณ อาคารอเนกประสงค์วัดคูยาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสต์ : 19-10-2016 (10 รูป » 48 view) อ่านเพิ่ม
สสจ.กำแพงเพชร ลงนามน้อมเกล้าถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
17 ตุลาคม 2559 เวลา 11.30 น. ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : 17-10-2016 (14 รูป » 48 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
23 ตุลาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชรพิธีแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
8 view
16 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559
122 view
8 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชร ผลักดันขยายเครือข่ายอสค. 1 ครอบครัว 1 คน ตั้งเป้าครบ 100 %
122 view
21 กรกฎาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559
200 view
Untitled Document
5 ตุลาคม 2559
ประชุม คปสจ. กันยายน 2559
28 - 30 สิงหาคม 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานสาธารณสุขรอบ 9 เดือน
23-24 สิงหาคม 2559
การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติราชการใหม่ สสจ.กำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง 23-24 สิงหาคม 2559 ณ วนาลีรีสอร์ท อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
16 สิงหาคม 2559
กิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อ 15 กันยายน 2559 (23MB),19/09/2559
เอกสารสรุปผลงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 กันยายน 2559 (30MB),19/09/2559
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

27-10-2559
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน    (6 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-10-2559
นำเสเปิดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น    (7 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-10-2559
นำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม    (5 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-10-2559
นำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม    (6 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-10-2559
รับย้ายข้าราชการ    (16 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

18-10-2559
สอบราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)  (3 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
18-10-2559
สอบราคา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)  ( View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (นางสาวดวงใจ นุสิทธิ์)
17-10-2559
ประกวดราคา ประกวดราคา e-bidding ครุภัรฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 2 คัน   (3 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
17-10-2559
ประกวดราคา ประกวดราคา e-bidding ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ   (4 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)

Untitled Document

30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (224 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (549 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (262 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

20-10-2559
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนไทย    (46 View) 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
17-10-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งแพทย์แผนไทย    (68 View) 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (รัชฎาภรณ์ ยาหอม)
05-10-2559
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ตำแหน่งแพทย์แผนไทย...    (133 View) 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
27-09-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว    (189 View) 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
16-09-2559
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (298 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

27-10-2559
อบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล    (8 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-10-2559
ขอประชุมวิชาการแนวทางส่งเสริมสุขภาพ ชะลอวัยสุขภาพดีในวัยคุณภาพ    (5 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-10-2559
การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล    (5 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-10-2559
อบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ    (9 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-10-2559
อบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ409    (9 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
27-10-2016(0 วัน)DFหมู่ที่ 07 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธำมรงค์ ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 28-07-2559 New M+ บ.วังน้ำพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรล  ปางมะค่า ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.
2 22-08-2559 New M- บ.หนองน้ำแดง หมู่ที่ 09 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลั  ปางมะค่า ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.
3 21-09-2559 EP-Lymphnode บ.ห้วยน้ำใส หมู่ที่ 03 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่  วังตะแบก ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
4 21-10-2559 EP-Lymphnode บ.เนินพลับ หมู่ที่ 03 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.ก  หัวถนน ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
5 26-10-2559 TAD บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.

    is Online
Untitled Document