สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์, 04 พฤษภาคม 2558
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
อบรม อสม.เชี่ยวชาญตามกลุ่มวัยเขตอำเภอเมือง...
      วันที่ 29 เมษายน 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม อสม.เชี่ยวชาญตามกลุ่มวัย ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายและภาคีสุขภาพจัดการสุขภาพดี วิถี...
โพสต์ : 30/04/2015,06:48 น. โดย:งานบริหารทั่วไป อ่านเพิ่ม  
อบรม อสม.เชี่ยวชาญตามกลุ่มวัย...
    วันที่ 28 เมษายน 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม อสม.เชี่ยวชาญตามกลุ่มวัย ตามโครงการพัฒนาเ...
โพสต์ 29/04/2015 อ่านเพิ่ม
อบรม อสม.เชี่ยวชาญตามกลุ่มวัย...
    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม อสม.เชี่ยวชาญตามกลุ่มวัย ตามโครงการพ...
โพสต์ 28/04/2015 อ่านเพิ่ม
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร(บ.) เข้าร่วมพิธีถวายพวงม...
โพสต์ 26/04/2015 อ่านเพิ่ม
อบรม อสม.เชี่ยวชาญตามกลุ่มวัย ...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม อสม.เชี่ยวชาญตามกลุ่มวัย ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายและภาคีสุขภาพจ...
โพสต์ 24/04/2015 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.เยี่ยมพื้นที่ตามวิถีชุมชน ...
    วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 16.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่บ้านห้วยน้อย ต.มหาชัย อ.ไทรงาม โดยมีผู้น...
โพสต์ 22/04/2015 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

01-05-2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึก...    (40 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
30-04-2558
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558    (23 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
30-04-2558
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบูรณะเปลี่ยนศาลาการเปรียญที่มีสภาพรั่วโทรมตามกาลเวลาให้มั่นคง    (22 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
29-04-2558
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2558    (26 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
29-04-2558
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มหกรรมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย    (23 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

25-03-2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (ครั้งที่ 2)    (105 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
17-03-2558
ประกาศสอบราคา    (90 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
05-03-2558
ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลขาณุวรล...    (93 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
04-03-2558
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี ...    (82 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
04-03-2558
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี ...    (87 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (879 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (735 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

25-03-2558
จ.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา    (88 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
18-02-2558
จ.สมุทรปราการ สังกัดโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา    (165 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
13-02-2558
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา    (174 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
29-01-2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    (262 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
23-01-2558
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ    (385 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

04-05-2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (9 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
04-05-2558
เชิญสมัคเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และการประกวดผลงาน    (8 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
04-05-2558
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจำนวน 8 โครงการ    (9 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
04-05-2558
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (9 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
04-05-2558
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัตรรับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบีติ    (8 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
04-05-2015(0 วัน)DHFหมู่ที่ 21 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน คลองลานพัฒนา ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,สสจ.
01-05-2015(3 วัน)DFหมู่ที่ 07 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร หนองปิ้งไก่ ,สอ.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 18-03-2558 EP-Pleuritis บ.ทุ่งทอง หมู่ที่ 06 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา  ทุ่งทอง ,สอ.ต.  ทรายทองวัฒนา ,รพช.
2 24-03-2558 New M+ บ.ตะแบกงาม หมู่ที่ 15 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่า  หนองโสน ,สอ.  พรานกระต่าย ,รพช.
3 26-03-2558 New M+ บ.ชุมชนเพชรทรายทอง หมู่ที่ 12 ต.ในเมือง อ.เมื  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  กำแพงเพชร ,รพท.
4 26-03-2558 New M- บ.โคกหม้อ หมู่ที่ 04 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพง  บ้านใหม่ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
5 26-03-2558 Others M- บ.หนองจรเข้ หมู่ที่ 07 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย  ท่าไม้ ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
6 02-04-2558 New M- บ.หนองปลาไหล หมู่ที่ 22 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลา  คลองลาน ,รพช.  คลองลาน ,รพช.
7 20-04-2558 Relapse บ.หนองศาลา หมู่ที่ 18 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่า  หนองโสน ,สอ.  พรานกระต่าย ,รพช.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document