สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์, 02 กุมภาพันธ์ 2558
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
คปสจ. ประจำเดือนมกราคม 2558...
      นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนมกราคม 2558 พร้อมมอบพระธรรมไตรปิฏก และให้ความรู้ในที...
โพสต์ : 30/01/2015,11:59 น. โดย:งานสุขศึกษา อ่านเพิ่ม  
โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติฯ...
    จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพร...
โพสต์ 28/01/2015 อ่านเพิ่ม
นิเทศงานอำเภอบึงสามัคคี...
    วันนี้ (27 มกราคม 2558) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำทีมนิเทศงานประจำปีงบประมาณ 2558 ลงพื้นที่อำเภอบึงสามัคคี...
โพสต์ 27/01/2015 อ่านเพิ่ม
นิเทศงานอำเภอลานกระบือ...
    วันนี้ (26 มกราคม 2558) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอลานกระบือ นำทีมนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ...
โพสต์ 26/01/2015 อ่านเพิ่ม
หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่...โรงเรียนบ้านท่าไม้...
    จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ...
โพสต์ 24/01/2015 อ่านเพิ่ม
นิเทศงานอำเภอพรานกระต่าย...
    วันนี้ (23 มกราคม 2558) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย นำทีมนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 25...
โพสต์ 23/01/2015 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

30-01-2558
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากำแพงเพชร    (17 View) 
โพสต์โดย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (สุรพล เปรมัษเฐียร)
29-01-2558
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นที่ 17    (16 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
29-01-2558
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์    (18 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
27-01-2558
ขอเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ    (20 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-01-2558
ขยายเวลา รับย้าย รับโอน ข้าราชการ    (34 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

23-01-2558
สอบราคาซื้อวัสดุ    (39 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
14-01-2558
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์     (65 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
09-01-2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.หนองหล่ม อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร    (65 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
09-01-2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.บ้านประดู่งาม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร    (69 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
09-01-2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.บ้านประดู่งาม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร    (61 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (735 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (650 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

29-01-2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    (43 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
23-01-2558
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ    (188 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
21-01-2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัต...    (228 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
21-01-2558
รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา    (44 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
21-01-2558
รพ.ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา    (51 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

26-01-2558
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558    (29 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-01-2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยพยาธิลำไส้ที่ก่อให้เกิดโรคและฉวยโอกาส    (20 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-01-2558
ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ    (26 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-01-2558
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ    (29 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-01-2558
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Analysis and Scientiflc Writing Workshop...    (23 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 18-08-2557 New M+ บ.กระบวยทองใต้ หมู่ที่ 02 ต.ระหาน อ.บึงสามัคค  บึงสามัคคี ,รพช.  บึงสามัคคี ,รพช.
2 09-11-2557 New M+ บ.ทุ่งสนุ่น หมู่ที่ 04 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ  บึงสามัคคี ,รพช.  บึงสามัคคี ,รพช.
3 21-11-2557 New M+ บ.จิตรมาสพัฒนา หมู่ที่ 05 ต.วังหามแห อ.ขาณุวร  หนองชุมแสง ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
4 21-11-2557 New M+ บ.จิตรมาสพัฒนา หมู่ที่ 05 ต.วังหามแห อ.ขาณุวร  หนองชุมแสง ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
5 28-11-2557 EP-Peritomitis บ.แม่ลาดน้อย หมู่ที่ 03 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ  แม่ลาด ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
6 11-12-2557 New M+ บ.มอมะนาว หมู่ที่ 06 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแ  คลองแขยง ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
7 04-01-2558 EP-Meningitis บ.วังตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 18 ต.อ่างทอง อ.เมือ  วังตะเคียน ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
8 05-01-2558 New M+ บ.หนองแดน หมู่ที่ 02 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ  หนองแดน ,สอ.  โกสัมพีนคร ,รพช.
9 08-01-2558 New M- บ.สันติสุขใต้ หมู่ที่ 09 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแ  วังตะเคียน ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
10 15-01-2558 New M+ บ.ปากอ่างใน หมู่ที่ 03 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพง  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
11 18-01-2558 New M- บ.หนองเม่น หมู่ที่ 08 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก  กระโดนเตี้ย ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
12 19-01-2558 New M+ บ.วังใหม่ หมู่ที่ 19 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ  โกสัมพี ,สอ.ต.  โกสัมพีนคร ,รพช.
13 23-01-2558 New M+ บ.หนองยาว หมู่ที่ 10 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพ  คลองดู่ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
14 26-01-2558 New M+ บ.เนินสว่าง หมู่ที่ 21 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพง  หนองกอง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
15 27-01-2558 New M+ บ.หนองกองเหนือ หมู่ที่ 10 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำ  หนองกอง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
16 27-01-2558 New M+ บ.หนองเต่า หมู่ที่ 09 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเ  โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
17 28-01-2558 New M+ บ.มอทรงธรรม หมู่ที่ 04 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพง  ทรงธรรม ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
18 28-01-2558 New M+ บ.บ่อสามแสน หมู่ที่ 06 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพ  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
19 29-01-2558 New M+ บ.หนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 14 ต.โกสัมพี อ.โกสัม  หนองแดน ,สอ.  โกสัมพีนคร ,รพช.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document