สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
พุธ, 28 กันยายน 2559
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
สสจ.กำแพงเพชร จัดรายการ สาธารณสุขกำแพงเพชร ดีเดย์ !!! 27 กันยายน 2559 พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หนุนคุณภาพมาตรฐานสปา-นวดไทย
    วันนี้ (27 กันยายน 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดรายการ สาธารณสุขกำแพงเพชร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.75 MHZ เรื่องของ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 จะมีผลบังคับใช้กับธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือเสริมความงามที่คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ และมีบุคลากรในสายธุรกิจนี้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน กรม สบส.ได้วางระบบความพร้อมในการขออนุญาตประกอบกิจการ ที่กรม สบส. และที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ที่เปิดกิจการอยู่แล้วในระหว่างทียื่นขอใบอนุญาตสามารถดำเนินการต่อได้ โดยใช้เอกสารที่ออกให้แทนใบอนุญาตแสดงที่จุดบริการ ไม่ต้องปิดกิจการแต่อย่างใด การออกใบอนุญาตฉบับจริงจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน หลังจากได้ตรวจสอบว่ามีมาตรฐานครบถ้วน ได้แก่ สถานที่สะอาด, ผู้ประกอบการ/ผู้ดำเนินการมีคุณสมบัติครบถ้วน, ผู้ให้บริการผ่านการอบรมจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และมีมาตรฐาน, การให้บริการ และความปลอดภัยขณะให้บริการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดมาตรฐานบริการของสปา ทุกแห่งต้องมีบริการ 3 ประเภท ได้แก่ การบำบัดด้วยน้ำ การนวดร่างกาย พร้อมบริการเสริมอีกอย่างน้อย 3 อย่าง ซึ่งขณะนี้กรม สบส. ได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 10 ประเภท ได้แก่ 1.การบริการที่ใช้ความร้อนที่ให้ผลผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ผิวหนัง เช่น การประคบหินร้อน ซาวน่า การพันร้อน ผ้าห่มร้อน Sand Bath 2.การบริการที่ใช้ความเย็น ที่ส่งผลให้กล้ามเนื้อผิวหนังหดตัว เช่น การประคบตัว 3.การบริการผิวกาย (Body Treatment) เช่น การทำความสะอาดผิว บำรุงผิว ขัดผิว พอกผิว พันตัว 4.การบริการผิวหน้า (Facial Treatment) เช่น การปรับสภาพผิว ขัดผิว นวดหน้า พอกหน้า บำรุงผิวหน้า 5.การบริการที่ใช้ศาสตร์และเทคนิคต่างๆที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายจิตใจ อารมณ์ เช่น คลื่นเสียงบำบัด (Sound Therapy) รงคบำบัด (Color Therapy) 6.การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น ฟิตเนส ฟิตบอล ไทเก๊ก ไทชิ ชกมวย 7.โยคะ 8.ฤาษีดัดตน 9.การทำสมาธิ10.อาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดจะทำให้สปา แตกต่างสถานบริการทั่วไปอย่างสิ้นเชิง
โพสต์ : 27-09-2016,15:37 น. (1 รูป » 8 view) อ่านเพิ่ม
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมจัดทำแผนทางการเงิน ประจำปี 2559 (Plan Fin)
22 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบ นายบัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม การจัดทำแผนทางการเงิน (Plan Fin) สำหรับหน่วยบริการ ประจำปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีการจัดทำแผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ แผนงบประมาณรายได้-ค่าใช้จ่าย แผนการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนการจัดซื้อวัสดุ แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้ ลูกหนี้ แผนการลงทุนของหน่วยบริการและแผนการสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีกลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ เภสัชสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมวชิรปราการ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : 22-09-2016 (2 รูป » 96 view) อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สต. อำเภอโกสัมพีนคร
วันนี้ (20 กันยายน 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์
โพสต์ : 20-09-2016 (1 รูป » 67 view) อ่านเพิ่ม
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด
วันนี้ (12 กันยายน 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร การจัดประชุมครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร และคงสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 และ 3 โดยการส่งเสริมพลังความรู้สู่สุขภาวะของเด็กวัยเรียน ทั้งด้านสุขภาพ และการศึกษา พร้อมทั้งการสนับสนุนของทุกฝ่ายที่เดี่ยวข้อง สู่เป้าหมาย คือเด็กวัยเรียนและเยาวชน ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน สำหรับการจัดประชุมวันนี้ ได้มอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ดังนี้ ประเภทประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหลวง อำเภอลานกระบือ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนอนุบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านดงซ่อม อำเภอโกสัมพีนคร และรางวัลชนะเลิศอันดับสามโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย ประเภทมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย นอกจากนี้ ได้มอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ดำเนินโครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคอาหารเป็นพิษ และโรคมือเท้า ปาก ต้นแบบ ปี 2559 โดยคัดเลือกจากเขตพื้นที่การประถมศึกษา เขตละ 1 โรงเรียน ดังนี้ เขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม เขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี อำเภอคลองลาน
โพสต์ : 12-09-2016 (6 รูป » 79 view) อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส
วันนี้ (2 กันยายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปีพุทธศักราช 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง โดยมีนายแพทย์วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรอองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มได้ ลดความรุนแรงและลดอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป
โพสต์ : 02-09-2016 (6 รูป » 139 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
16 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559
74 view
8 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชร ผลักดันขยายเครือข่ายอสค. 1 ครอบครัว 1 คน ตั้งเป้าครบ 100 %
84 view
21 กรกฎาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559
161 view
4 กรกฎาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ “การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก”
256 view
Untitled Document
28 - 30 สิงหาคม 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานสาธารณสุขรอบ 9 เดือน
23-24 สิงหาคม 2559
การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติราชการใหม่ สสจ.กำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง 23-24 สิงหาคม 2559 ณ วนาลีรีสอร์ท อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
16 สิงหาคม 2559
กิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559
9 สิงหาคม 2559
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อ 15 กันยายน 2559 (23MB),19/09/2559
เอกสารสรุปผลงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 กันยายน 2559 (30MB),19/09/2559
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

26-09-2559
รับโอนรับย้ายจ้าราชการ    (24 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-09-2559
รับโอนรับย้าย    (23 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-09-2559
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ    (22 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-09-2559
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ    (17 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22-09-2559
รับโอนข้าราชการ    (60 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

21-09-2559
สอบราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ  (5 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
08-09-2559
สอบราคา จ้างปรับปรุงห้องกายภาพบำบัดและเวชกรรมฟื้นฟู ที่ โรงพยาบาลปางศิลาทอง ตำบลหิน...  (9 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (นางสาวดวงใจ นุสิทธิ์)
14-07-2559
สอบราคา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   (20 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
01-06-2559
ประกวดราคา ซื้อยาเขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (90 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)

Untitled Document

30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (108 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (492 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (223 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

27-09-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว    (18 View) 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
16-09-2559
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (136 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
14-09-2559
ประกาศรับสมัครบุคคเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    (114 View) 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
02-09-2559
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ    (138 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
30-08-2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา    (111 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

26-09-2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (19 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-09-2559
ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรม    (16 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-09-2559
ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรม    (16 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-09-2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการ    (17 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-09-2559
ขขอเชิญข้าราชการที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ    (14 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
27-09-2016(1 วัน)DFหมู่ที่ 10 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม โนนใหญ่ ,สอ.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 28-10-2558 EP-Spine บ.ปากอ่าง หมู่ที่ 01 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพ  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
2 02-06-2559 New M+ บ.วังสระทอง หมู่ที่ 10 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ  บึงมาลย์ ,สอ.  ลานกระบือ ,รพช.
3 28-07-2559 New M+ บ.ประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03 ต.ประชาสุขสันต์ อ.  ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.  ลานกระบือ ,รพช.
4 26-08-2559 EP-Meningitis บ.กระเหรี่ยงน้ำตก หมู่ที่ 18 ต.คลองลานพัฒนา อ  คลองเตย ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
5 06-09-2559 New M+ บ.ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมื  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  กำแพงเพชร ,รพท.
6 07-09-2559 New M- บ.ห้วยปักษ์ หมู่ที่ 08 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพง  โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
7 09-09-2559 New M+ บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
8 09-09-2559 New M+ บ.อ่างทอง หมู่ที่ 11 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำ  ช้างคับ ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
9 12-09-2559 New M- บ.หัวยาง หมู่ที่ 05 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแ  หัวถนน ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
10 16-09-2559 New M+ บ.ชุมชนประชาหรรษา หมู่ที่ 11 ต.ในเมือง อ.เมือ  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  กำแพงเพชร ,รพท.
11 20-09-2559 New M- บ.วังปะดา หมู่ที่ 12 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพง  วังประดา ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
12 21-09-2559 New M- บ.ห้วยน้อย หมู่ที่ 06 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.ก  แม่ลาด ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
13 21-09-2559 New M- บ.ชุมชนวัดคูยาง หมู่ที่ 16 ต.ในเมือง อ.เมืองก  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  กำแพงเพชร ,รพท.
14 21-09-2559 New M- บ.นาเหนือ หมู่ที่ 08 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  น้ำดิบ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
15 22-09-2559 New M- บ.โค้งวิไล หมู่ที่ 04 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ  โค้งวิไล ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document