สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เสาร์, 30 พฤษภาคม 2558
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
นพ.สสจ.มอบใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA ...
      วันนี้(29 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบใบประกาศนียบัตรแก่พยาบาลวิชาชีพ ผู้ผ่านการฝึกอบรม และกล่าวให้โอวาทโครงการอบรม...
โพสต์ : 29/05/2015,12:42 น. โดย:งานบริหารทั่วไป อ่านเพิ่ม  
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE จัง...
    วันนี้ (28 พฤษภาคม 2558) เวลา 11.30 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบคุณกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชากา...
โพสต์ 28/05/2015 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.ลงพื้นที่อำเภอลานกระบือ...
    นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลลานกระบือ และสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ...
โพสต์ 27/05/2015 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...
    เวลา 13.30 น. ของวันนี้(26 พฤษภาคม 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมส...
โพสต์ 26/05/2015 อ่านเพิ่ม
อบรมปฎิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน...
    นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการอบรมปฎิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร...
โพสต์ 25/05/2015 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.ร่วมพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอคลองลาน จังหวั...
    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ณ โรงเรียนสักงามวิทยา อำเ...
โพสต์ 24/05/2015 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

28-05-2558
ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์    (22 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
28-05-2558
ประชาสัมพันธ์การประชุมFDI 2015 Bangko    (14 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
28-05-2558
ขอประชาสัมพันธุ์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ คั้งที่14    (13 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-05-2558
การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558    (20 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
25-05-2558
ทบทวนระเบียนกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาพยาบาล    (35 View) 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

25-03-2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (ครั้งที่ 2)    (160 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
17-03-2558
ประกาศสอบราคา    (116 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
05-03-2558
ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลขาณุวรล...    (111 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
04-03-2558
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี ...    (96 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
04-03-2558
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี ...    (100 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (902 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (756 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

14-05-2558
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา    (78 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
07-05-2558
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558    (114 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
25-03-2558
จ.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา    (131 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
18-02-2558
จ.สมุทรปราการ สังกัดโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา    (188 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
13-02-2558
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา    (204 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

29-05-2558
เอกสารประกอบการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ 3    (13 View) 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
29-05-2558
เอกสารประกอบการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ 2    (14 View) 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
29-05-2558
เอกสารประกอบการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ 1    (14 View) 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
28-05-2558
ขอเชิญประชุมวิชาการดรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2558    (19 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
28-05-2558
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ    (22 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
29-05-2015(1 วัน)DFROหมู่ที่ 05 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.คลองขลุง ,รพช.
29-05-2015(1 วัน)DHFหมู่ที่ 08 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง เพชรเจริญ ,สอ.ต.ปางศิลาทอง ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 18-10-2557 Tranfer In บ.หนองแม่แตง หมู่ที่ 01 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม  หนองแม่แตง ,สอ.ต.  ไทรงาม ,รพช.
2 01-04-2558 New M- บ.หนองยาง หมู่ที่ 05 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.  แม่ยื้อ ,สอ.  ไทรงาม ,รพช.
3 10-04-2558 New M+ บ.วังโขน หมู่ที่ 02 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแ  บ้านใหม่เจริญพร ,สอ.ต.  ไทรงาม ,รพช.
4 21-04-2558 New M+ บ.ลานกระดี่ หมู่ที่ 05 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.ก  โนนใหญ่ ,สอ.  ไทรงาม ,รพช.
5 27-04-2558 New M+ บ.วังพัฒนา หมู่ที่ 14 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษ  ป่าพุทรา ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
6 27-04-2558 New M+ บ.วังพัฒนา หมู่ที่ 14 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษ  ป่าพุทรา ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
7 01-05-2558 New M- บ.ชุมชนเพชรชูทรัพย์ หมู่ที่ 18 ต.ในเมือง อ.เม  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  กำแพงเพชร ,รพท.
8 08-05-2558 New M- บ.ดาดทองเจริญ หมู่ที่ 12 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแ  วังตะเคียน ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
9 09-05-2558 New M+ บ.เพชรสุวรรณ หมู่ที่ 06 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ  เกศกาสร ,สอ.ต.  ลานกระบือ ,รพช.
10 15-05-2558 New M- บ.ลานดอกไม้ หมู่ที่ 01 ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพ  ลานดอกไม้ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
11 15-05-2558 New M- บ.ป่าถั่ว หมู่ที่ 02 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพ  มหาชัย ,สอ.ต.  ไทรงาม ,รพช.
12 21-05-2558 New M+ บ.อุดมทรัพย์ หมู่ที่ 08 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง  ปางศิลาทอง ,รพช.  ปางศิลาทอง ,รพช.
13 21-05-2558 TAD บ.ชุมชนหนองรี หมู่ที่ 24 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแ  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  กำแพงเพชร ,รพท.
14 21-05-2558 New M+ บ.โพธิ์ทะเล หมู่ที่ 01 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.  ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.  โกสัมพีนคร ,รพช.
15 27-05-2558 New M- บ.ป่าถั่ว หมู่ที่ 02 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพ  มหาชัย ,สอ.ต.  ไทรงาม ,รพช.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document