สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
พุธ, 01 กรกฎาคม 2558
5 ปฏิทินผู้บริหาร
09:00 - 12:00 น.
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
ประชุม อบรม
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2558
ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
09:00 - 12:00 น.
นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์
ประชุม อบรม
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2558
ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
09:00 - 12:00 น.
นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
ประชุม อบรม
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2558
ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
09:00 - 12:00 น.
นางสมศิริ ศัลยพงษ์
ประชุม อบรม
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2558
ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
09:00 - 12:00 น.
นายอาริยะ บุญเกตุ
ประชุม อบรม
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2558
ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
 
Untitled Document
 
สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ...
      ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพที่ 3 สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมมอบแนวทาง ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน วันนี้ (1 กร...
โพสต์ : 01/07/2015,16:39 น. โดย:งานบริหารทั่วไป อ่านเพิ่ม  
การตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 2...
    นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจ...
โพสต์ 30/06/2015 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ประจำป...
    สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพช...
โพสต์ 29/06/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมกรมการจังหวัด เดือนมิถุนายน 2558...
    วันนี้ (29 มิถุนายน 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนมิถุน...
โพสต์ 29/06/2015 อ่านเพิ่ม
ลงพื้นที่เยี่ยม รพ.สต....
    นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโ...
โพสต์ 26/06/2015 อ่านเพิ่ม
จิบกาแฟแชร์ความคิด ครั้งที่ 30 ...
    วันนี้(25 มิถุนายน 2558) เวลา 7.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นัก...
โพสต์ 25/06/2015 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

27-06-2558
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2558    (25 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-06-2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมำันธ์ประชุมวิชาการ    (11 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-06-2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม    (18 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-06-2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง Deaiing with the Atrophic Maxliie    (12 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-06-2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง Deaiing with the Atrophic Maxliie  (8 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

30-06-2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    (11 View) 
โพสต์โดย คลองลาน ,รพช. (วรณัน จันทร์ใจ)
30-06-2558
ประกาศศอบราคารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รพ.ทรายทองวัฒนา     (10 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
30-06-2558
ประกาศสอบราคารถตู้ 12 ที่นั่ง รพ.ขาณุวรลักษบุรี     (13 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
30-06-2558
ประกาศสอบราคารถยนต์ตรวจการ (เบนซิน) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ รพ.คลองขลุง    (12 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
30-06-2558
ประกาศสอบราคารถยนต์(เบนซิน) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ รพ.พรานกระต่าย    (9 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (925 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (772 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

29-06-2558
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข    (20 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
29-06-2558
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา    (15 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
12-06-2558
รพ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา    (60 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
04-06-2558
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป     (111 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
14-05-2558
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา    (140 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

27-06-2558
สมัครเข้ารับการอบรม    (18 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-06-2558
สมัครเข้ารับการอบรม  (9 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-06-2558
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการอบรม 2559    (15 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-06-2558
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ    (15 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-06-2558
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฎิบัติทางตา    (22 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 12-03-2558 New M+ บ.หนองเหมือด หมู่ที่ 06 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบ  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
2 08-04-2558 New M+ บ.เขาน้ำอุ่น หมู่ที่ 04 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง  ปางศิลาทอง ,รพช.  ปางศิลาทอง ,รพช.
3 09-04-2558 New M+ บ.โนนม่วง หมู่ที่ 05 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
4 25-05-2558 EP-Spine บ.พรานกระต่าย หมู่ที่ 02 ต.พรานกระต่าย อ.พราน  พรานกระต่าย ,รพช.  พรานกระต่าย ,รพช.
5 27-05-2558 New M- บ.เขาแก้วสวรรค์ หมู่ที่ 17 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองก  แม่นารี ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
6 06-06-2558 New M+ บ.โค้งวิไล หมู่ที่ 04 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ  โค้งวิไล ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
7 08-06-2558 New M+ บ.หาดชะอม หมู่ที่ 01 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  กำแพงเพชร ,รพท.
8 08-06-2558 EP-Meningitis บ.มอวรรณทอง หมู่ที่ 05 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำ  ยางเรียง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
9 09-06-2558 New M- บ.ท่าตะคล้อ หมู่ที่ 08 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.  วังยาง ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
10 10-06-2558 New M+ บ.หัวทุ่งน้อย หมู่ที่ 02 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลอง  หนองผักหนาม ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
11 12-06-2558 New M+ บ.นาเหนือ หมู่ที่ 08 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  น้ำดิบ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
12 15-06-2558 New M+ บ.ศรีไกรลาศ หมู่ที่ 07 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพง  หนองปิ้งไก่ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
13 15-06-2558 New M+ บ.นาบ่อคำ หมู่ที่ 01 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพ  แม่นารี ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
14 17-06-2558 New M- บ.ทรัพย์สีทองพัฒนา หมู่ที่ 14 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เ  วังประดา ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
15 19-06-2558 New M- บ.วังแขมเหนือ หมู่ที่ 03 ต.วังแขม อ.คลองขลุง  วังแขม ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
16 24-06-2558 New M- บ.หนองปิ้งไก่ หมู่ที่ 02 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแ  หนองปิ้งไก่ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
17 24-06-2558 New M+ บ.บ่อสามแสนเหนือ หมู่ที่ 11 ต.หนองปลิง อ.เมือ  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
18 26-06-2558 New M+ บ.ดงดำ หมู่ที่ 10 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ  มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
19 29-06-2558 New M+ บ.สันติสุข หมู่ที่ 07 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพ  น้ำโท้ง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
20 01-07-2558 New M+ บ.เขาพริกไทย หมู่ที่ 18 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลั  ปางมะค่า ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document